Mäktig konst med enkla medel

Klockan närmar sig 13. Ett sent sommarregn faller över Bromölla. Människor hukar under paraplyer på sin väg in till Ifö Centers konsthall.

Vi hänvisas en trappa upp till andra våningen. Det ska bli vernissage och vi ska få stifta bekantskap med Sebastian Blomqvist, konstnär som vuxit upp i Karlshamn.

Rör ej konstverken förkunnar en liten skylt vid dom sista trappstegen före utställningsplatsen. En vacker häst, stor och blänkande vit som gjord i marmor är det första som min blick fastnar på. Man vill naturligtvis röra det förbjudna. Jag vill känna på den vackra ytan. Jag förblir laglydig men vill ändå veta om det verkligen är marmor.

Tvivlet infinner sig när jag tittar under den vackra hästen. Den bärs upp av tunna wellpappsbitar. Strax intill avslöjar konstnären i full skala hur han byggt upp konstverket från grunden. Wellpapp och kartong, tidningspapper, gips och krita och med en enastående kunskap och skicklighet och en uthållighet som naturligtvis imponerar.

Sebastian Blomqvist berättar om enkelheten för att framställa det mäktiga:

”Wellpapp är billigt, ofta gratis, tidningspapper likaså och naturligtvis behövs en limpistol. Gips och krita och i slutskedet för att få en vacker blank yta till hästen har jag använt sandpapper och stålull.”

Han är utbildad modedesigner vilket kanske inte var alldeles överraskande när han berättar att hans farmor var skräddare i Karlshamn. Men varför byta textil mot kartongpapper?

”Att vara konstnär inom textil och modedesign innebär att du bara blir en av många i en sammanhållen process. Jag vill vara ensam och kunna bestämma över min egen konstframställan”, är hans eftertänksamma förklaring som är lätt att bejaka efter att ha lyssnat till hans livsfilosofi.

Det magnifika monumentet i bakgrunden naturligtvis också tillskapat av wellpapp.

Sebastian Blomqvist är stipendiat i IFÖ Centers AIR2-program 2019 och har stor arbetsyta till sitt förfogande i de gamla och övergivna industrilokalerna som ligger vägg i vägg med Sparbankshallen där hans konst nu visas fram till 2 oktober.

Publikintresset var mycket stort och engagerat och efter att Sebastian avslutet presentationen uttryckte många sin uppskattning och var stolta över vad han hittills har presterat på sin hemmaarena.

Ronneby klättrar-Karlskrona sjunker

Det hjälper inte att solen i Karlskrona skiner mest i landet. När Svenskt Näringsliv i dag presenterar sin mätning av företagsklimatet hamnar ”örslogsstaun” i skuggan och intar nu sista platsen i rankingen av kommunerna i Blekinge efter att ha rasat 51 placeringar.

Bästa företagsklimatet finns inte oväntat i Sölvesborg med plats 87, en ökning med hela 40 placeringar.

I Ronneby fortsätter det att ljusna. I år har Ronneby klättrat 35 placeringar och är nu på plats 199. Karlskrona har plats 206. Näst mest har Karlshamn ökat. Intar nu plasts 173 efter att ha klättrat 37 placeringar.

Olofström har tappat och finns på plats 178 efter att ha minskat 45 placeringar.

Tingsryd har tappat greppet som en bra och väl fungerande företagskommun. Tappar i årets ranking 80 placeringar och parkerar på plats 208.  Sämre än alla kommuner i Blekinge. Bromölla i väster har ökat 4 placeringar och finns nu på plats 139.

Ranking för Blekinge:

Sölvesborg plats 87 + 40

Karlshamn plats 173 + 37

Olofström plats 178 – 45

Ronneby plats 199 + 35

Karlskrona plats 206 – 51

 

Jag tror på Blekinge för att…

Sol-partiet

Livet består inte enbart av politik. Som väl är. Det finns annat i samhället som också kräver arbetsinsatser.

Det är min enkla förklaring till att jag den senaste veckan bara hunnit kommentera en liten bråkdel av det som inträffat på politikerfronten.

Beslutet i sjukhusfrågan, helt befriat från vederhäftigt underlag, var tyvärr väntat men kan ändå vändas till vinst för oss som enträget arbetar för ett nytt sjukhus. Naturligtvis är det valet jag tänker på.

Redan nu står det klart att socialdemokrater, miljöpartister och kristdemokrater i landstinget på ett naivt sätt har underskattat oss blekingar. Vad är beviset för detta mitt påstående?

Jo, redan innan det väntade beslutet togs i landstingets fullmäktige hade två nya partier bildats.  Blekingepartiet med ett klart och tydligt krav – ett nybyggt sjukhus. Lokala Karlskronapartiet uppstod på grund av inre splittring hos moderaterna även om partiet också ställer upp i landstingsvalet.

En chock måste det ändå vara för arroganta landstingsmajoriteten att ett nytt parti i västblekinge redan fanns i startgroparna och nu finns i arbete i god tid inför valet.

Sol-partiet (uttytt Sölvesborg och Listerlandet) talar verkligen i klartext vad de vill uträtta med sina eventuella mandat.

Sol-partiet vänder sig till de som vill ha Kristianstads Centralsjukhus som sitt sjukhus för att slippa långa tidsödande vägen till östra sidan av Blekinge. Partiet ska också verka för att Sölvesborg ska tillhöra Region Skåne.

Sol-partiet är inget enfrågeparti utan har redan ett brett partiprogram som bl.a. har följande innehåll:

* Ökat öppethållande inom primärvården.

* Ökad samverkan mellan Sölvesborg och Bromölla.

* Närproducerad och ekologisk mat i förskola, skola och äldreomsorg.

* Värna bokskogen och stränder.

* Försvara kustfolkets rätt till det kustnära fisket – havets naturtillgångar tillhör alla.

* En humanistisk och värdig äldreomsorg.

På valsedeln finns veteraner och yngre. Hanna Vidaic Waltersson, Bo Sandquist, Ellen Waltersson, Kjell Hallberg, Tomas Waltersson, Barbro Waltersson, Harry Waltersson, Dan Boberg och Sara Björnsson.

Naturligtvis är dessa tre partibildningar ett bra bevis på att det nu finns kraft och framtidstro hos merparten av blekinges befolkning som har tröttnat på bakåtsträvande politiker som saknar såväl vilja som kunskap. Deras dåliga matematiska kunskaper känner vi redan till.

Med dessa politikers hjälp har vi fått väljarna i Blekinge att plötsligt upptäcka hur viktigt det blir att rösta på rätt partibeteckning.

Det som nu händer har fått mig att tro på Blekinge. Ett nytt sjukhus skulle betyda ett lyft för hela Blekinge och dess utveckling. Dessutom skulle ett nytt sjukhus mitt i Blekinge bli ett sjukhus för alla blekingar. Inte enbart för invånarna i Karlskrona.

Sjukhusfrågan lever och lever mer än någonsin.  Kampviljan är stor, den möter jag i hela länet.