Vad vore livet utan vattenpölar?

Dammar och vattensamlingar har alltid fascinerat och haft en nästan magisk dragningskraft på barn. Naturligtvis till föräldras stora skräck.

Så var det även under min uppväxt i Bredåkra. Jämfört med nutid hade vi många fler vattenpölar att dras till. Det fanns fler grusvägar på den tiden och därmed också ett rikare utbud av stora och mindre vattenpölar. Lockande var också små kärr i skogen, en typ av våtmark, som var utmärkta skridskoisar.

Dessutom hade vi vattensamlingar som gick under benämningen korra som kunde vara allt från fyra meter till betydligt större format. En korra kunde med fördel användas till skridskoåkning och då naturligtvis med skridskoskenor. Skenorna kunde med en skruv ställas in så att de passade till exempel gummistövlar. Ofta tappade man skenorna när det blev för heta tag med bandyboll eller puck.

En flitigt använd korra fanns nära stationshuset i Bredåkra. Den låg i backen mellan stationshuset och ladugården som tillhörde Bredåkra gård. Den var ca 4 meter bred och hade vi tur med vattentillgången kunde den bli ca 10 meter lång men då synnerligen smal. Hur liten och grund den var skulle visa sig en varm och åskrik eftermiddag i augusti 1948.

Foto: Oscar Ekholm. Ur Blekinge Museums samlingar.

En blixt antände den stora ladugården med ett välfyllt höslinne. Byggnaden hade uppförts 1900. Den blev snabbt övertänd. Man lyckades få ut alla kor som hade börjat mjölkas. Problemet var dock bristen på vatten. Det var då brandmännen fick tipset att det fanns en vattensamling. Det var vår kära korra. En pump placerades intill och man började tömma den på vatten, vilket snabbt var avklarat. Vad jag kommer ihåg var korran torrlagd redan efter en kvart. Ladugården brann ner i brist på vatten och det pyrde i resterna en hel vecka. Dessbättre kom ingen till skada men en av ladugårdskarlarna klagade på att ha tappat sina löständer när blixten slog ner.

Vi hade också dammar att välja mellan. Det fanns några sådana i trakten runt Bredåkra. Några av dem var lämningar från 1700-talet. De räckte gott till för såväl bandy som ishockey. Däremot var det lite si och så med klubbornas kvalité. Det hände att kompisen ”lånade” sin morfars kryckkäpp vilket funkade oerhört väl.

En av dammarna fanns strax intill det mycket omtalade ”Dammarnas vägskäl”.  Eller som vi alltid sa, ”Damma vägskäl”. Vid dammen låg ett torp som ägdes av Bredåkra gård. I torpet bodde en skolkamrat tillsammans med sin mor och hennes föräldrar.

Dammen var en lämning från 1700-talet. Friherren och sedermera landshövdingen, Göran Pihlman Adlersten hade anlagt ett antal dammar i närheten av vägskälet Växjövägen – Karlshamnsvägen, mera känt som ”Damma vägskäl”.

Arne Enarsson i Hasselstad har skrivit en utmärk bok om Bredåkra gård och där beskriver han bygget av dammarna så här:

”På den tiden rann här en liten bäck som avvattnade åkerområdet väster om nuvarande Bredåkra kyrkågård. Dammarna var inte tänkta som kvarndammar som var brukligt på den tiden utan var vad vi i dag kallar en fritidsanläggning.”

Enarsson tror att man i dammarna kan ha odlat karp. En av dammarna fanns kvar till oss barn och det skänkte oss stor glädje. Dammen var i högsta grad barnvänlig eftersom vattendjupet var betryggande lågt. ”Damma vägskäl” finns även i dag som begrepp. I alla fall bär en skylt för busshållplats detta historiska namn. Dåtida vägskälet var dock beläget ca 200 meter norr om nuvarande busshållplats.

Denna lilla mossbelagda vägstump är vad som finns kvar av gamla Karlshamnsvägen förbi torpet som låg uppe till vänster vid stora trädet. I bildens nederkant fanns ”Dammarnas vägskäl.

För mig och andra årsrika utgör dessa vattensamlingar goda och glada minnen men då var vi ovetande om dess historiska tillkomst. För oss var det hur som helst omtyckta och väl utnyttjade motionsplatser. 

Stort intresse för Bredåkra gård

Gårdagens blogginlägg om Bredåkra gård lockade många intresserade.

Kan därför i dag komplettera med att det är Ronneby Musei- och Hembygdsförening som säljer skriften till det fasila priset av 80 kronor.

Jag bjuder nu också på några fler bilder bl.a. skriftens förstasida med historiska bilder. Mangårdsbyggnaden, förvaltarbostaden, som brann ner 1957 och ladugården som den såg ut före branden 1948.

Traktorer och hästar uppställda för fotografering på Ellegårdens ägor i Sörby, i dag industriområde.

Vidare en bild på gamla mejeriet med två lägenheter på övervåningen som användes av säsongsarbetare ända in på 1960-talet.

Nederst en bild på nuvarande ladugårdsbyggnad som tillkom efter branden 1948. De två sistnämnda bilderna ur mitt fotoarkiv.

Bredåkra gård under 400 år

Gården har en anrik historia som sträcker sig från tidigt 1600-tal fram till i dag men den har genom åren också naggats i kanten av inte minst kommunala intressen men också statliga när F 17 anlades på tidigt 1940-tal.

När Ronneby kommun nu åter behöver mark för framtida byggnationer har Ronneby Musei- och Hembygdsförening påpassligt givit ut en skrift om nämnda gård. Den ägs i dag av Mats och Katarina Månsson som övertog den från kommunen 2006. Dessförinnan hade den även ägts av Kallinge kommun.

Det är föreningens Arne Enarsson som har sammanställt uppgifter från tidigt 1600-tal fram till i dag. Ett digert grundmaterial insamlat av Eric Pettersson i Kallinge Hembygds- och Folkdansgille har legat till grund för det som nu blivit en dokumenterande skrift.

Bredåkra gård har genom åren också haft ett betydande antal torp. Enligt uppgift ett 25-tal. I skriften får jag t.ex. äntligen namnet på torparen i Moabacken, Ola Svensson. När jag genom åren passerat torpruinen har jag ofta funderat på hur det kunde vara att leva just där. I Olas fall gick det riktigt dåligt. Hans jord ansågs allt för bördig och blev därför tvångsflyttad från torpet i Moabacken till betydligt magrare jord på nuvarande F 17:s markområde.

Emil på Vassatorpet är en annan torpare som inte minst vi som orienterade med Skogsvandrarna har hört talas om. Han har hävdat att han blev den siste torparen under Bredåkra gård och 1960 var arrendet 200 kronor.

Även orienteringsklubben Skogsvandrarna gynnades av ägarna på Bredåkra gård när föreningen i slutet på 1930-talet fick ta mark i anspråk vid Sänksjön för att där anlägga en klubbstuga. Föreningen fick fritt använda marken under förutsättning att skogen i markområdet inte kom till skada. Major George Nyblad hade undertecknat ett handskrivet ”avtal” den 29 juni 1943. Återfinns i boken ”Skogsvandrarminnen”.

Eftersom jag mer eller mindre har vuxit upp på Bredåkra gård med alla dess spännande sysslor är skriften en välkommen skatt. Gården, belägen endast några hundra meter från mitt barndomshem vid Bredåkra station, var en lockande plats att utforska med dåtidens alla djur och redskap

På gården bodde också en av mina bästa skolkamrater, fotbollsgeniet Kjell Johansson, Lill-Kjell kallad. De dagar vi inte rörde vid en fotboll måste vi ha haft mässlingen eller något annat viktigt förhinder. Vår dåtida fotbollsplan med en växande ek på mittplanen tillhör i dag svenska kyrkan. Kjells pappa var ladugårdskarl på Bredåkra gård och en av dem som fanns inne i ladugården när blixten antände den 3 augusti 1948. Jag var sex år då och minns dramatiken och branden som det tog en hel vecka att släcka.

Jag har också ett annat starkt minne av ännu en stor brand på Bredåkra gård. Det var när mangårdsbyggnaden brann ner 1957 på grund av ett glömt strykjärn. Sistnämnda händelse har jag fått berätta om i skriften som också innehåller berättelsen om Bredåkra skola där såväl jag själv som min far har varit elever, dessutom med samma lärare.

Nu går Bredåkra gård en oviss framtid till mötes när Ronneby kommun är i behov av mark för framtida byggnationer från Viggenområdet i Sörby till Bredåkra i norr.

Bilder: Tidig bild på mangårdsbyggnaden innan den moderniserades och fick ytterligare en vång. Brann ner 1957. Den låga flygelbyggnaden uppfördes på 1600-talet och förstördes också i branden.

Sten Håkansson, mångårig traktorförare och god vän till min familj. Här i arbete med skördetröska.

Bredåkra gårds arbetarbostäder. I huset närmast kameran växte min kamrat Kjell Johansson upp. Bostäderna är sedan länge rivna.

Bredåkra gård med många minnen

I höst kommer Ronneby Musei- och Hembygdsförening att ge ut en skrift som handlar om Bredåkragodset som har anor från tidigt 1600-tal.

Det är Arne Enarsson, verksam i föreningen, som har sammanställt ett intressant material som samlats in av Eric Pettersson, Kallinge Hermbygds- och Folkdansgille.

För mig som växte upp 200 meter söder om gårdens centrum på Bredåkra järnvägsstation väcker detta många härliga minnen. Vi barn var ett med gården och dess verksamhet och då menar jag året runt. Naturligtvis med vår och sommar som extra upplevelserika men även hösten hade sina speciella lockelser med potatisskörd och betupptagning.

Av redovisningen framgår bl a att den ursprungliga mangårdsbyggnaden hade anor från 1600-talet men byggdes om och till i flera omgångar. Byggnaden förstördes vid en dramatisk brand 1957. En brand som jag mycket väl minns.

Vi, några grabbar, hade som vanligt sparkat fotboll och hade nu valt att pusta ut uppe på taket till stationens jordkällare. En liten kulle som vi gillade att fly till.

När vi låg där kom min blick att söka sig till mangårdsbyggnaden ca 100 meter från vår viloplats. Det var något som inte stämde. Fönstren såg egendomligt svarta ut. Jag kunde inte släppa byggnaden med blicken och strax hördes en väldig smäll. Fönsterrutorna i nedervåningen hade exploderat och stora lågor började slå ut från byggnaden.

På snabba ben sprang jag ner till järnvägsstationen och berättade för far vad som hade hänt. Han i sin tur ringde Kallinge brandkår. Tyvärr gick byggnaden inte att rädda. I branden förstördes också en låg flygelbyggnad som uppförts under tidigt 1600-tal.

När Arne Enarsson nu berättar om Bredåkra gård och den historiska flygelbyggnaden (syns till vänster på bilden ovan) kan jag fortfarande se den framför mig. Den var nämligen unik på många sätt.

Från mangårdsbyggnaden fick man kliva ner någon meter för en gammal trappa för att komma in i 1600-talsrummet. Det unika var att det fanns väggfasta träbänkar runt hela rummet men det mest unika, tyckte vi barn, var jordgolvet. Naturligtvis var detta rum extra spännande när vi barn bosatta runt gården varje december bjöds in till stor julfest här.

Av Arnes sammanställning framgår att detta historiska rum kallades kungarummet. Enligt traditionen skulle Karl XI ha övernattat i rummet på väg hem från slaget vid Lund 1676.

Efter branden 1957 uppfördes en modern förvaltarbostad på samma plats.

Jag ska inte föregripa Arne Enarssons skrift som ska ges ut i höst men eftersom vissa avslöjanden redan gjorts i Ronneby Musei- och Hembygdsförenings medlemsblad ”Åkröken” kan följande berättas.

”Bredåkragodset nämns första gången i ett domstolsprotokoll från 1609 i samband med  en gränskonflikt med angränsande byar. Ägare då var en landsförvisad svensk adelsman vid namn Claes Bielke. Därefter följde en lång rad prominenta ägare, mest känd var entreprenören och industrimannen Caspar Wrede på Djupadal som förvärvade Bredåkra 1855.

År 1964 köpte dåvarande Kallinge kommun Bredåkra gård av familjen Wrede. Men 2006 lyckades Mats och Katarina Månsson köpa tillbaka det som fanns kvar av gården och den är nu i privat ägo. Mats far, Gösta, hade tidigare arrenderat den historiska gården.”

Jag är säkert inte ensam om att ha rika minnen från Bredåkra gård men mina minnen från den tiden återkommer jag till i ett annat forum.