Se naturen med helt nya ögon

Det finns böcker som får dig att lyfta och plötsligt se verkligheten på ett helt nytt sätt. ”Trädens hemliga liv” är en bok som får dig att uppleva och se naturen på ett helt annat sätt än tidigare.

Det är tyske skogvaktaren Peter Wohlleben som i boken beskriver hur det i skogen finns ett liv som är helt okänt för oss – träden kommunicerar med varandra och de skyddar varandra mot yttre hot och de tar också svampar till hjälp för ett långt och resligt liv.

Jag var först skeptisk till vad Peter Wohlleben påstod att träd har känslor och minnen och inte minst att de hjälper sina drabbade grannar. Träd är t o m intelligenta och författaren beskriver det bl a på följande sätt:

”Skogsträd skulle helst vilja blomma alla på samma gång, för då kan många individers gener blandas om ordentligt. Det gäller åtminstone barrträd, men lövträd tar också hänsyn till en annan faktor: vildsvin och rådjur. Detta är djur med glupande aptit på bok- och ekollon, som hjälper dem att lägga på sig ett tjockt späcklager inför vintern. Ofta söks hela skogsområden igenom ner till sista smulan under hösten, så att nästan inga nya plantor kan gro på våren.

Därför kommer träden överens sinsemellan. Om de inte blommar varje år kan svin och rådjur inte ställa in sig på det. Deras avkomma håller sig inom vissa gränser eftersom de dräktiga djuren måste uthärda en lång, näringsfattig period under vintern, något som vissa individer inte överlever.

När alla bokträd och ekar till sist blommar och bildar frukter kan de fåtaliga växtätarna inte sätta i sig allt, och därmed blir det tillräckligt många oupptäckta frön som kan börja gro”.

Vi som ofta vistas i naturen vet att vi mår bättre efter sådana promenader något som också är vetenskapligt bevisat. I fackpressen har det redovisats ett försök utfört av forskare i Korea. Man lät studera äldre kvinnor som antingen fick promenera i skogen eller staden. Resultatet blev att kvinnor som promenerade i skogen fick förbättrat blodtryck och förstärkning av lungkapacitet och artärernas elasticitet medan utflykterna i staden inte ledde till några förändringar.

Läs boken sakta, gör gärna anteckningar eller varför inte ta några kapitel i taget och därefter på egen hand göra utflykter och studera naturen och trädens sätt att kommunicera med varandra. Speciellt ek- och bokträd är värda att studeras på nära håll, in på barken.

Omslag: Wickholm formavd.

Författarfoto: Miriam Wohlleben.

Obs! Klicka för större bilder

Om Bok och Björk kunnat tala

DSC04437

Jag möter de två när jag är på promenad i senaste naturreservatet Garnanäs. De står bara tio meter från havsstranden. Förmodligen har de stått här väldigt länge, ordentligt rotade. De är kärleksfullt omslingrade i en nästan mänsklig kram.

-Märkligt, säger naturvetaren i sällskapet. Bok och Björk brukar hata varandra.

Jag stannar kvar medan övriga i sällskapet vandrar vidare på hala stenar utefter strandkanten.

Tanken slår mig – kan träd som bok och björk verkligen hata varandra? Alltså hata på riktigt. Deras mångåriga kramande visar något annat. Båda är välväxta och högresta och tycks må väl.

Jag tänker – om träden kunnat tala hade jag kunnat ställa frågan:

-Varför kramar ni varandra när ni egentligen borde leva var och en för sig?

Det är Bok som svarar:

-Skulle inte du också söka sällskap och värme om du tvingades stå här i strandkanten år ut och år in. Tänk själv när sydvindarna drar in över öppet vatten, eller när snön hårt piskar vår bark och fryser till is. Då är det skönt att ha en riktig vän som står pall.

Det Bok vill säga är alltså att hårt väder får vilket träd som helst att söka en vän för stöd och värme.

Vem som har bäst nytta av kramandet tycks de inte vilja kommentera. De skakar bara lite lätt på kronan och förblir omslingrade.

När jag har tagit en bild på dem och tänker skynda ifatt övriga sällskapet hör jag en viskning från Bok:

-Jag har egentligen aldrig gillat Björk, men eftersom han står stadigt med rötterna i marken så har det bara blivit så här.