Spåren efter Ölands järnvägar

Vid vårvandringar på Öland för att finna sällsynta och vackra växter har jag två år i rad hamnat på platser som minner om järnvägens storhetstid på ön. Den blev inte så långvarig, bara ca 60 år. Trafiken ägdes av SJ från 1947 och upphörde 1 oktober 1961.

Betydelsen av järnvägen på ön var dock stor. Det var inte enbart persontrafiken, inte minst badgäster, utan också godstrafiken med betydande frakter av sockerbetor.

Min farbror var motorvagnsförare på Öland under ett antal år. Han körde de gula och lådaktiga rälsbussarna vars upphovsman Hilding Carlsson var ett aktat namn inom järnvägen. Hans storhetstid med rälsbussarna var i början på 1940-talet.

Järnvägen på Öland hade sträckningen Näsby – Mörbylånga – Färjestaden – Borgholm – Böda. En sträcka på 151 km. Spårvidden var 891 mm och gick således under benämningen smalspår. Hastigheten var inte svindlande, endast 35 km/h.

 

 

 

Vid vandringar på Öland i dag påminns man på flera platser om järnvägens dåtida sträckning.

Det var mestadels långa raksträckor som gällde. Inte många berg som skulle rundas.

 

Vid årets vandring var det norra delen av Öland som skulle utforskas och vi övernattade på Böda hotell. Ett besök på Böda järnvägsstation var då naturligtvis ett måste. Den ligger endast 100 meter från hotellet och utgör fortfarande i dag ett vackert blickfång. Stationshuset är väl omhuldat och minner om dåtidens tänk att stationshus inte bara skulle vara funktionella utan också vackra.

Böda trafikplats anlades 1906. I uppslagsverket ”Sveriges Järnvägsstationer” och tryckt 1950 uppges att Böda 1949 hade sålt 2159 biljetter och hela 8176 godsexpeditioner. Vid den tidpunkten hade Böda samhälle ett pensionat, en droskbil, två speceri- och diverseaffärer, en manufakturaffär, kvarn och såg samt cykelverkstad. Sevärdheter då var raukar vid Byrum och fornminneskvarnar.

När järnvägen på Öland lades ner 1961 fanns det i SJ:s ägo 562 fastigheter varav ett stort antal utgjordes av stationshus av skiftande utformning.

I början av 2000-talet gjorde försök att utnyttja de övergivna järnvägsbankarna till cykel, vandrings- och ridleder. Det var dåtida Vägverket som ville se en sådan utveckling men efter 2006 dog frågan helt.

Det är lätt att i dag framkalla bilden och motorljudet från de gula rälsbussarna där de en gång vaggade fram på den smalspåriga järnvägen. I varje fall för oss som föddes på sent 1940-tal eller tidigt 1950-tal. Vi åkte med de gula lådorna på järnvägen mellan Bredåkra och Växjö.

Vill du uppleva tågnostalgi på Öland i dag ska du ta dig till Fagerrör på norra Öland. Där kan du från 23 juni åka än smalare tåg. Det är Böda Skogsjärnväg som håller liv i verksamheten. Mellan Fagerrör och Trollskogen tar det ca 30 minuter enkel resa. från