Hur långt når moderata partipiskan?

Har Sverigedemokraterna i Region Blekinge en hård partipiska? Naturligtvis har dom det och det är kort avstånd mellan de tre ledamöterna i Regionstyrelsen.

Även om svaret är tämligen givet ställer jag frågan mer av en pedagogisk anledning för att påvisa det som nu har inträffat i sd-gruppen inför den 5 juni när Almroths öde ska avkunnas. I dag har sd meddelat genom sin gruppledare, Björn T Nurhadi, att man lägger ner sina tre röster vid det kommande styrelsesammanträdet. I det läget har alliansen sex röster mot s och v:s lika många. Ordförande Alexander Wendt får utslagsröst och blir då också ansvarig politiker för detta unika avsked.

Först var det rena rama omfamningen av Lars Almroth och han skulle verkligen bli kvar som sjukhuschef. Nu vänder man honom plötsligt ryggen och ger honom en rejäl spark ut i ovissheten, detta trots att sd flera gånger upprepat att Almroth inte gjort några fel!

Samtidigt yttrar Nurhadi till BLT följande motsägelsefulla kommentar om Almroth:

” Hela kroppen säger att man vill rösta för att Almroth ska vara kvar, men att kringgå praxis utan en plan för ett alternativt styre hade inte varit till gagn för väljarna.”

 Då blir deras helomvändning intressant ur flera synvinklar och då ställer jag och säkert många med mig frågan – hur långt når den moderata partipiskan? I Sölvesborg ven den rejält och så präktigt att det räckte till ett samgående mellan just moderater och Sverigedemokrater. Ett även på riksplanet ytterst uppmärksammat samgående som nu emellertid har spruckit på grund av obetänksamt agerande som innebar tre avhopp av ledande ledamöter. Nog om detta.

Naturligtvis kan varken jag eller någon annan i nuläget leda i bevis det jag starkt misstänker. Naturligtvis sker inte en helomvändning av den kalibern som nu sd kommer att leverera vid regionstyrelsens sammanträde den 5 juni utan påtryckningar och löften från moderaterna.

Alliansen vill naturligtvis inte riskera att inför öppen ridå förlora omröstningen när det gäller att sparka Lars Almroth. I ett så viktigt läge kan alliansen mycket väl tänka sig att gå sd tämligen långt till mötes. Vad byteshandeln innebär får vi uppleva längre fram i verkligheten. Var så säkra och var uppmärksamma på vad som händer. Ett politiskt rävspel inför väljarna då sd går ifrån sina åsikter för att få fördelar längre fram men ändå konstigt eftersom sd i en majoritetsstyrd regionstyrelse skulle få väl så mycket att säga till om.

Hur som helst, jag anser fortfarande att Region Blekinges stora underskott skulle behandlats på ett betydligt klokare sätt än vad som nu blir fallet. Fyra miljoner kronor, som det kostar att lösa ut en klanderfri (!) sjukhuschef, är hutlöst och till alla delar ogenomtänkt. Tre partier, s, v och sd har fram till i dag ansett att Almroth är klanderfri. Nu hjälper sd till att sparka honom! Obegripligt. Hittills framförda skäl till avskedet är inte trovärdiga.