Politisk flathet leder till lagbrott

Jag kan inte släppa tanken på det som sker i Karlskrona socialnämnd som inte kräver att få de 15 miljoner som krävs för att leva upp till vad sociallagen kräver.

Socialförvaltningen har angett att det krävs 40 miljoner kronor extra detta år. I höstas fick nämnden besked att förvaltningen får 25 miljoner extra, men det täcker endast fjolårets underskott.

När Björn Fries, v, på senaste sammanträdet ville att nämnden skulle begära behövliga 25 – 30 miljoner, ja, då röstades han ner av majoriteten som består av s, c och fp. Moderater och Kristdemokrater la ner sina röster.

Där har du problematiken i starkt koncentrat. Begärs inte pengarna kommer socialens personal att bryta mot lagen när de inte kan uppfylla uppkomna behov. Det var detta budskap som Björn Fries tog upp men som röstades ner.

Naturligtvis är beslutet för mig som står utanför det politiska spelet helt obegripligt. Fries anser i en intervju att det är blockpolitiken som är boven i dramat och det är det säkert också men inte enbart.

Jag vill hävda att ett beslut i Karlskrona socialnämnd av detta slag vittnar om en politisk flathet som saknar motstycke. Politiker är valda för att ta såväl populära som obekväma beslut. I det här fallet behövs ca 15 miljoner och naturligtvis måste då något annat stryka på foten, men sådana obekväma beslut vågar många ledande politiker inte ta.

I stället skjuter politiska motståndare till vänsterpartisten Björn Fries in sig på att hans agerande bottnar i populism och att ett f d kommunalråd vill bli uppmärksammat. Att sådana beskyllningar har framförts har Fries berättat i bl a sociala medier. I det läget har sociala problem och människors tillkortakommande inte en chans. Inte heller tar sådan politisk sandlådementalitet hänsyn till att social personal blir till lagbrytare.

Nu är det hög tid att Karlskrona kommun, liksom många andra kommuner, ser över vad som kan tas bort i den kommunala verksamheten för att kunna leva upp till lagen.

Karlskrona behöver Björn Fries

I dag vill jag hylla Björn Fries, v, i Karlskrona som med kraft och kunskap har agerat i hela det tragiska fallet med mordet på Yara. Naturligtvis är det ledande politikers taffliga agerande och totala brist på moral och mod som jag tänker på.

Nu senast i fullmäktige stod Björn upp för det som hittills har saknats, nämligen att kräva en fullständig kartläggning av hur det egentligen står till med den sociala verksamheten i Karlskrona. Graverande brister i handläggningen av Yara-fallet har av personalen skildrats som ett resultat av bristande resurser.

Verksamhetschef och vissa ledande politiker har valt den enkla vägen genom att peka på vidtagna åtgärder som de anser ska förhindra framtida tragedier. Handläggarna har inte låtit sig nöjas med ledningens förklaringar utan fortsatt att kräva mer resurser.

Det är i det läget Björn Fries nu med pondus och kunskap kräver att korten ska läggas på bordet och det genom att bl a genomföra en extra debatt i ämnet på nästkommande sammanträde med fullmäktige.

Till Sydöstran säger han:

– Vi måste få en saklig och korrekt information om vilka brister som finns. I dag förs diskussionen på icke formella forum där olika budskap förs fram. Vissa säger att det tillförs tillräckligt med pengar medan andra, och då främst personalen, skriker efter mer resurser.

Hade det varit ryggrad och pondus hos ledande politiker skulle man redan ha föreslagit en rejäl debatt i ämnet och inte som nu försöka gömma bristerna. Men nu är det ledamoten i socialnämnden, Björn Fries, v, som mer eller mindre måste hota i fullmäktige för att få till en redovisning av hur illa det egentligen står till i socialförvaltningen.

Bra rutet av Björn som i alla tider har satt den lilla och utsatta människan i främsta rummet. Han har kunskapen och han besitter envisheten och i någon mån kan detta nu, om alla äntligen bjuder till, få Karlskronas skamfilade bild att förändras till det bättre. Men det är en lång och strävsam väg kommunen har att gå, men den måste genomföras och det med en uppriktig arbetsinsats.

Fler seniorer som politiker

Gruppen seniorer, väljare 65 år och äldre, blir en allt viktigare och mäktigare grupp i kommande val. Sveriges Radio sätter i dag frågan i blixtbelysning och skriver bl.a.

”När svenska folket går till riksdagsval i september nästa år är mer än var fjärde väljare 65 år eller äldre, enligt Statistiska centralbyrån. Det är en ökning från 24 till 26 procent sedan förra valet, och en faktor att räkna med för partistrategerna.”

Artikeln kan du läsa här:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5692513

Björn Fries, rikskänd s-politiker från Karlskrona har uppmärksammat ”nyheten” och skriver i dag på Twitter:

”Viktig information i dessa nomineringstider till valsedlarna.”

Ett bra påpekande i rätt tid.

SPF i Blekinge (Sveriges Pensionärsförbund) har i dagarna skrivit brev till politiska organisationer i Blekinge. I brevet uppmanas partierna att öka andelen seniorer på valbar plats. Brevet i sin helhet får du här:

Öka representationen av äldre

Om mindre än ett år är det val till kommun och landsting och partiernas nomineringsarbete för att ta fram kandidater till de olika listorna pågår för fullt.

Inom SPF, Sveriges Pensionärsförbund, vill vi påminna alla de politiska partierna om att mer än 25 procent av väljarkåren kommer att vara över 65 år. Samtidigt kan vi konstatera att personer som är 65+ länge har varit underrepresenterade i politiken i förhållande till sin andel av befolkningen. Denna underrepresentation är fortsatt ett faktum i de beslutande församlingarna.

Vi vet också att samtliga partier samstämmigt säger att representationen är  viktig och att politikerna ska återspegla befolkningen och valmanskåren. Därför vill vi i SPF uppmana de lokala partiorganisationerna att gå från ord till handling och verkligen arbeta för en ökad representation av äldre.

Vi förstår att det är många hänsyn som måste tas när partierna arbetar fram sina listor. Samtidigt anser vi att de politiska prioriteringar som görs ofta är en spegling av åsikter från dem som redan innehar de politiska uppdragen. Så har det varit med kvinnorepresentationen, så är det med unga och självklart också med äldre.

SPF hoppas att ni inför valet 2014 ser möjligheten att ta tillvara de äldres seniora erfarenhet, kunskap och kompetens. Vi ser fram emot att få fler seniorer att kryssa in på era partilistor när det är dags att gå till val i kommuner och landsting.

Bräkne-Hoby den 24 oktober 2013

SPF Blekinge distrikt: