Slut med stadsarkitekt i Ronneby

Nu är det slut på gamla tider. Ja, nu är det färdigt inom kort. Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort…

Ni kommer säkert ihåg sången om gamla 34:an. Den sången stämmer väl in på vad Ronneby kommun nu åstadkommer i sitt fortsatta arbete med att organisera om.

I dagarna har stadsarkitekt David Gillanders slutat efter några år på s k övertid. Någon ersättare med den titeln kommer inte att rekryteras. Nu ska tjänsten ersättas av en exploateringsingenjör.

Rivning

Varför ska man ha en stadsarkitekt ? Jo kanske för att få en mera konstnärlig inriktning i planering, utsmyckning, försköning av kommunens boende- och rekreationsmiljöer, torg m m. Tänk bara så många välkända stadsarkitekter som satt sin prägel på stadsmiljöer och som därmed gjort de städerna till välkända och attraktiva besöksmål. Men det tycker tydligen inte Ronneby kommun behövs, utan satsar i stället på en ingenjörstjänst, som ska exploatera. Då har man inte förstått vad en bra stadsarkitekt kan åstadkomma.

Sökandet efter lämplig person till tjänsten har inletts och ansökningstiden löper ut den 31 maj.

Det nya med tjänsten är att den ska knytas till kommunledningsförvaltningen som lyder direkt under kommunstyrelsen.

Fram till nu har stadsarkitekten tillhört plan- och byggenheten. En slags ”halvchef” blir nu Helena Revelj som i dag är anställd som planarkitekt.