Ronneby bygger förskolor i onödan

Det är de unga som överger Ronneby. Sune Håkansson ger mig rätt i den analysen när han i sin tur har studerat SCB:s siffror som jag kommenterade i bloggen här under. Han skriver:

”De unga flyttar och de synes inte återkomma.”

”Sjunker befolkningstalet så minskar behovet av bostäder. Man kan också misstänka att bristen på förskoleplatser är borta när de planerade förskolorna har byggts”, varnar han och ser en allt mer påtaglig utveckling i Ronneby:

”Mycket beror på invandringspolitiken. SD synes få alltmer stöd av M och L. För Ronnebys del blir följden lediga bostäder.”

Här följer hans sifferanalys:

”Under 2019 började Ronnebys befolkningstal åter sjunka. Då med 92. Under 2020 blev det snarast ett ras, minus 261. Preliminära siffror för början på året antyder fortsatt minskning.

Förklaringarna är många.

Födelsetalet sjönk från 333 till 296, delvis beroende på att ungdomarna börjat flytta, redan under 2019.

Antalet döda steg från 309 till 365.

Flyttningsnettot försämrades. Nettot mot övriga kommuner nära nog oförändrat, minus 70 till minus 72.

Flyttningarna till andra län ändrades från minus 203 till minus 190.

Men nettoinvandringen var 2019 PLUS 187  blev plus 66 under 2020. Vi har fortfarande plus mot utlandet, men inte alls som för något år sedan.

Intressant är att antalet utlandsfödda SJÖNK med närmare 100 under 2020. Det är i stor utsträckning de utlandsfödda, som lämnar kommunen. Fortfarande är var sjätte kommuninvånare född utomlands.

Åldersmässigt var det ett plus på 19 barn i nettoflyttningen i åldrarna 0-1 år. För åldrarna 2-9 blev netto minus 28, i åldrarna 10-19 minus 96 samt i åldrarna 20-24 minus 54, Det var plus 25 i åldrarna 25-29. Därefter är det kringsvid minus 1 i varje årsklass. Sålunda: De unga flyttar, och de synes inte återkomma.

Sjunker befolkningstalet, så minskar behovet av bostäder. Man kan misstänka att bristen på förskoleplatser är borta när de planerade förskolorna har byggts.

Mycket beror på invandringspolitiken. SD synes få alltmer stöd av M och L. För Ronnebys del blir följden lediga bostäder.”

Sune Håkansson

Befolkningstal för Ronneby kommun

Nu finns de senaste siffrorna för Ronneby kommun befolkningsutveckling och som vanligt är det Sune Håkansson som har studerat siffermaterialet.

Ibland är det intressant att följa befolkningsutvecklingen under en längre period. I den här sammanställningen synas befolkningsutvecklingen sedan seklets början, med mätpunkterna den 31.12 år 1999, 2009, 2014 och 2015. Riktigt exakta är inte siffrorna.

                                                                            

                                1999        2009         2014       2015      

Backaryd                 1 273      1 180       1 131       1151    

Bräkne-Hoby         3 339      3 186        3 054       3077    

Edestad                      642         649           648         635         

Eringsboda                766         707           617         616

Förkärla                     290         276           278         274 

Hjortsberga            1 140     1 103        1 080       1071        

Listerby                  1 738     1 951        1 943       1909

Ronneby               19 113   18 973     19 060     19572           

Öljehult                      477        377           363         349

KOMMUNEN       28 778   28 402     28 179      28697         

 Summeringen stämmer inte helt, det finns en del ”förda på kommunen”. Därtill finns ca 600 asylsökande, varav de flesta inte är skrivna här.

Ronneby kommun redovisar en befolkningsökning på 476. Förklaringen är ett invandringsnetto på 631. Flyttningsnettot mot övriga Sverige var minus 144, födelsenettot -12.

Sedan sekelskiftet har invandringsnettot varit över 3300 personer! Mer än 11 procent av invånarna är födda utomlands.

 Flyttningar kan ha bidragit till skev könsfördelning i åldrarna 10-39 år. I åldrarna 10-19 år finns 1608 män, 1404 kvinnor. Mellan 20-29 år är 1706 män, 1410 kvinnor, samt i åldrarna 30-39 år 1697 män, 1448 kvinnor.

Å den andra sidan finns det fler kvinnor än män i åldrarna60+.

På ”församlingsnivå” noterar Eringsboda -1 och Öljehult -14. I båda fallen är det de lägsta befolkningstalen på några hundra år.

Eringsboda har aldrig haft fler 90+, men det är mer än 50 år sedan man hade färre 80+. Gruppen 80-89 år är sålunda extremt liten. Antalet födda är numera kringsvid 4 per år. Skolan är förvisso hotad.

Sune Håkansson

Skall gränsbygden avfolkas?

Sune Håkansson har studerat befolkningssiffror och när det gäller flera gränsförsamlingar (Blekinge-Småland) noteras nu de lägsta befolkningstalen på tre århundraden.

”Under 2014 steg befolkningstalen i många kommuner. Förklaringen är entydig: Invandringen!

Mer i det dolda fortsätter befolkningsminskningen i många församlingar (i vissa fall tidigare församlingar). Ett exempel är gränsbygderna mellan Småland och Blekinge. Här är idag befolkningstalet det lägsta på tre århundraden.

Bland de blekingska gränsförsamlingarna redovisas absoluta bottennoteringar för Ringamåla, Öljehult, Eringsboda, Sillhövda och Flymen. En bit från smålandsgränsen ligger Åryd och Bräkne-Hoby, även där absoluta bottennoteringar. Backaryd hade befolkningsminskning under 2014, men befolkningstalet var något lägre 2012.

På smålandssidan redovisar Södra Sandsjö och Långasjö de lägsta befolkningstalen någonsin i modern tid. En bit från gränsen ligger Linneryd och Algotsboda, även där bottennoteringar. Älmeboda hade en befolkningsökning med 2, mest beroende på ett ovanligt högt födelsetal.

Vad göra?

Befolkningsminskningen gäller till stora delar de unga. Därför kan befolkningsminskningen fortsätta. De förväntade födelsetalen är avsevärt lägre än dödstalen. Därtill kan det vara så att en del unga egentligen vill flytta till storstaden, bara de kunde få bostad där.

På hemmaplan finns stundom jobb, som man inte vill ha. Varför utförs exempelvis plantering av skog ofta med utländsk arbetskraft?

Invandring

Om vi vill ha en befolkningsökning i gränsbygderna, är sannolikt en invandring den enda lösningen. På flera ställen finns faktiskt tomma bostäder.”

Sune Håkansson

Johannishus