Befolkningstal för Ronneby kommun

Nu finns de senaste siffrorna för Ronneby kommun befolkningsutveckling och som vanligt är det Sune Håkansson som har studerat siffermaterialet.

Ibland är det intressant att följa befolkningsutvecklingen under en längre period. I den här sammanställningen synas befolkningsutvecklingen sedan seklets början, med mätpunkterna den 31.12 år 1999, 2009, 2014 och 2015. Riktigt exakta är inte siffrorna.

                                                                            

                                1999        2009         2014       2015      

Backaryd                 1 273      1 180       1 131       1151    

Bräkne-Hoby         3 339      3 186        3 054       3077    

Edestad                      642         649           648         635         

Eringsboda                766         707           617         616

Förkärla                     290         276           278         274 

Hjortsberga            1 140     1 103        1 080       1071        

Listerby                  1 738     1 951        1 943       1909

Ronneby               19 113   18 973     19 060     19572           

Öljehult                      477        377           363         349

KOMMUNEN       28 778   28 402     28 179      28697         

 Summeringen stämmer inte helt, det finns en del ”förda på kommunen”. Därtill finns ca 600 asylsökande, varav de flesta inte är skrivna här.

Ronneby kommun redovisar en befolkningsökning på 476. Förklaringen är ett invandringsnetto på 631. Flyttningsnettot mot övriga Sverige var minus 144, födelsenettot -12.

Sedan sekelskiftet har invandringsnettot varit över 3300 personer! Mer än 11 procent av invånarna är födda utomlands.

 Flyttningar kan ha bidragit till skev könsfördelning i åldrarna 10-39 år. I åldrarna 10-19 år finns 1608 män, 1404 kvinnor. Mellan 20-29 år är 1706 män, 1410 kvinnor, samt i åldrarna 30-39 år 1697 män, 1448 kvinnor.

Å den andra sidan finns det fler kvinnor än män i åldrarna60+.

På ”församlingsnivå” noterar Eringsboda -1 och Öljehult -14. I båda fallen är det de lägsta befolkningstalen på några hundra år.

Eringsboda har aldrig haft fler 90+, men det är mer än 50 år sedan man hade färre 80+. Gruppen 80-89 år är sålunda extremt liten. Antalet födda är numera kringsvid 4 per år. Skolan är förvisso hotad.

Sune Håkansson

Skall gränsbygden avfolkas?

Sune Håkansson har studerat befolkningssiffror och när det gäller flera gränsförsamlingar (Blekinge-Småland) noteras nu de lägsta befolkningstalen på tre århundraden.

”Under 2014 steg befolkningstalen i många kommuner. Förklaringen är entydig: Invandringen!

Mer i det dolda fortsätter befolkningsminskningen i många församlingar (i vissa fall tidigare församlingar). Ett exempel är gränsbygderna mellan Småland och Blekinge. Här är idag befolkningstalet det lägsta på tre århundraden.

Bland de blekingska gränsförsamlingarna redovisas absoluta bottennoteringar för Ringamåla, Öljehult, Eringsboda, Sillhövda och Flymen. En bit från smålandsgränsen ligger Åryd och Bräkne-Hoby, även där absoluta bottennoteringar. Backaryd hade befolkningsminskning under 2014, men befolkningstalet var något lägre 2012.

På smålandssidan redovisar Södra Sandsjö och Långasjö de lägsta befolkningstalen någonsin i modern tid. En bit från gränsen ligger Linneryd och Algotsboda, även där bottennoteringar. Älmeboda hade en befolkningsökning med 2, mest beroende på ett ovanligt högt födelsetal.

Vad göra?

Befolkningsminskningen gäller till stora delar de unga. Därför kan befolkningsminskningen fortsätta. De förväntade födelsetalen är avsevärt lägre än dödstalen. Därtill kan det vara så att en del unga egentligen vill flytta till storstaden, bara de kunde få bostad där.

På hemmaplan finns stundom jobb, som man inte vill ha. Varför utförs exempelvis plantering av skog ofta med utländsk arbetskraft?

Invandring

Om vi vill ha en befolkningsökning i gränsbygderna, är sannolikt en invandring den enda lösningen. På flera ställen finns faktiskt tomma bostäder.”

Sune Håkansson

Johannishus