Byggboom väntar i Ronneby Kommun

dsc00868Gästbloggare i dag är Sune Håkansson som funderar kring hur byggandet I Ronneby kommun ska tillgå de närmaste åren.

Lagen säger att kommunen måste göra ett bostadsförsörjningsprogram. Remissupplagan har tagits. Där anges befolkningstalet 31.000 år 2030. Nu finns ca 28.700. I remissupplagan anges att byggandet behöver tiodubblas! 150 bostäder per år under de närmaste fyra åren, därefter 100 per år. I nästa del, som skall presenteras före nyår, skall anges VAR byggnationen skall kunna ske, kanske också av vem.”

Sune Håkansson tror att många heta politiska diskussioner väntar. På bilden kommunalrådet Roger Fredriksson som har anledning att hålla hårt i såväl klubba som skyffel.

”Under åren från 2010 har det byggts 15 bostäder per år. Länge fanns lediga lägenheter och många villor till salu. Nu är det annorlunda,

Det är svårt att göra prognoser och planer. Ofta är planerna beroende av prognoserna.

Under de senaste åren har Ronneby kommuns befolkning ökat rejält. Hela befolkningsökningen har, nära nog, hamnat i centralorten. Det var här de lediga bostäderna fanns. Skogsbygden står stilla, med lite plus för Backaryds tidigare församling. Där föds också fler barn än tidigare. Motsatsen gäller för Eringsboda, som numera har födelsetal på fyra per år. Generellt gäller också att folkmängden i glesbygden minskar, i synnerhet norr om E22.

Befolkningsstatistiken är extra svårtolkad just nu. Det synes som om tillväxten har avstannat, efter halvårsskiftet endast plus tio. Samtidigt finns sannolikt ca 800 personer boende här, men ej bokförda här. De saknar uppehållstillstånd.

Frågan är ju också: Var vill invandrarna egentligen bo? Kanske inte i Ronneby?

Likväl: Lagen säger att kommunen måste göra ett bostadsförsörjningsprogram, Remissupplagan har tagits. Där anges befolkningstalet 31000 år 2030. Nu finns ca 28.700.

I remissupplagan anges att byggandet behöver tiodubblas! 150 bostäder per år under de närmaste fyra åren, därefter 100 per år. I nästa del, som skall presenteras före nyår, skall anges VAR byggnationen skall kunna ske, kanske också av vem.

Just nu finns inga storstilade byggplaner, såvida inte Kilen skall räknas dit. Ronnebyhus verkar sakna kraft och vilja, delvis beroende av rädsla för en ökad skuldbörda.

Annars är Ronnebyhus rikt. Saluvärdet är flera hundra miljoner kronor högre än bokfört värde. Det finns spekulanter, åtminstone till vissa delar av beståndet. Samtidigt finns det politiska motståndet.

Min egen bedömning är att relativt snart kommer fjärdedelen av de 2600 lägenheterna att säljas, på något längre sikt lika många till. Då kan Ronnebyhus bli en av de större nybyggarna.

Exempelvis bör Ronnebyhus kunna bygga trygghetsboenden till våra äldre. 25 lägenheter per år i fem år, inledningsvis. Kallinge, Bräkne-Hoby, Saxemara, Listerby och Ronneby, alla behöver de tillskott.

Kommunen har också en prognos från Scb. Enligt denna blir befolkningstalet 31300 år 2030. Inflyttningen skulle bli 300 per år under de närmste åren, mest av unga.

Då behövs våldsamma investeringar i bostäder, men också i skola och barnomsorg.

Därtill behövs jobb. Kommunen har hög arbetslöshet, i synnerhet bland de unga. Samtidigt är nettoutpendlingen ca 1200 personer. Folk bor i vår kommun, jobbar i någon annan.

Många heta politiska diskussioner torde följa.”

Sune Håkansson

 

 

Ronneby bra plats för byggnadsarbetare

Sune Håkansson är en ständigt återkommande gästskrivare här i bloggen och mestadels handlar det om befolkningstal och hur den senaste utvecklingen ter sig. En del anser att han bör ha en mer positiv inställning till de siffror som finns.

I dag gör han därför ett försök och han gör det genom att ge en del olika alternativ:

”Som bekant skriver jag en del inlägg. Ofta möter jag kritiken: Skriv mer positivt! Därför skall jag visa olika alternativ, när jag skall analysera befolkningssiffrorna för årets fem första månader. Principiellt är det en för kort tid att analysera, varför jag ibland analyserar en längre tid.

RONNEBY VÄXER

Under årets fem första månader ökade kommunens befolkning med 180 personer. Idag finns det knappast en enda ledig lägenhet (förutom i Eringsboda och Hallabro). Därav följer ett nybyggnadsbehov, båda av lägenheter och av skolor. Byggnadsarbetarna får mycket att göra!

CENTRALA RONNEBY DRAGARE PÅ DEN INTERNATIONELLA MARKNADEN

Hittills i år har nettoinflyttningen från utlandet till kommunen varit 224 personer. Antalet utlandsfödda har ökat med 1500 personer på något år. Utan denna inflyttning hade centralorten varit öde.

Det är Ronneby tidigare församling (Ronneby plus Kallinge) som drar. Endast sex personer från utlandet valde övriga tidigare församlingar.

OPTIMISM I CENTRALA RONNEBY

Optimister skaffar sig barn. 91 barn har fötts i Ronneby tidigare församling, 19 barn i övriga delar av kommunen. I förhållande till folkmängden är det mer än dubbelt så höga födelsetal i Ronneby-Kallinge.

Min tanke var att sprida statistiken för de första fem månaderna 2015. För kommunen redovisas en befolkningsökning på 180, 110 födda samt invandringsnetto på 224. Ronnebyborna själva flyttar bort, minus 23. På församlingsnivå:”

Befolkningsförändring    Födda   Utlandsnetto

Backaryd                  1                                    2                 7

Bräkne-Hoby           6                                    4                  5

Eringsboda           -11                                    4                  0

Öljehult                 – 8                                     2                  0

Edestad                  1                                     2                  0

Förkärla                  1                                     1                  0

Listerby                   -28                                  2                  0

Hjortsberga              -8                                   2                   0

Ronneby förs.       231                                  91                 218

”Kommentaren: Eringsboda och Öljehult slår bottenrekord. Födelsetalen är alarmerande utanför Centrum, i synnerhet i Bräkne-Hoby.”

Sune Håkansson

Ronneby minskar i skogsbygden

Jag återkommer i dag med ny intressant befolkningsstatistik signerad Sune Håkansson. Denna gång har han studerat siffrorna under en längre period.

Slående är, skriver Håkansson, den avfolkning som har skett i skogsbygden liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtioende.

Befolkningsutvecklingen i Ronnebys tidigare församlingar

Ibland är det intressant att följa befolkningsutvecklingen under en lite längre period. I den här sammanställningen synas befolkningsutvecklingen sedan seklets början, med mätpunkterna den 31.12 år 1999, 2009 och 2014. Riktigt exakta är inte siffrorna.

Procentuell förändring

                          1999        2009         2014            1999-2014     2009-2014

Backaryd                 1 273      1 180       1 131                -11                     -4

Bräkne-Hoby         3 339      3 186        3 054                –  9                     -4

Edestad                      642         649           648                   1                       0

Eringsboda                766         707           617                -20                   -13

Förkärla                     290         276           278                 – 4                       1

Hjortsberga            1 140     1 103        1 080                 – 5                     -2

Listerby                   1 738     1 951        1 943                 12                      0

Ronneby               19 113   18 973     19 060                   0                       0

Öljehult                      477        377           363               -24                     -4

KOMMUNEN       28 778   28 402     28 179                – 2                      -1

Slående är avfolkningen i skogsbygden, liksom den trendmässiga minskningen i Bräkne-Hoby. Listerby ökade under 2000-talets första årtionde.

Sune Håkansson