Blekinge välkomnar naturdyrkare

Vi blekingar har alltid varit ett med naturen. Vi älskar våra bok- och ekskogar och inte minst dyrkar vi våra ängar, sjöar och hav.

Vi har nära till allt, bara att välja och vraka. Många av våra naturområden är helt unika. Vår skärgård saknar motsvarighet i landet. Lövskogskusten är bl a förklaringen. Kuststräckan i Blekinge är en för många svenskar och utländska gäster andlös bekantskap.

Merparten av blekingarna har naturligtvis sina genom generationer upplevda smultronställen som man upplever om och om igen.

Därför är det nu glädjande att det genomförs satsningar som på sikt ska locka till en storslagen naturturism. Blekinge Arkipelag och ARK 56 är satsningar som har inneburit att en mängd grillplatser, kajakbryggor och vandringsleder har tillkommit men också rustats upp för att möta ett ökat antal besökare.

Bl a görs en stor satsning på att få besökare att uppleva vår vackra skärgård med ett stort antal öar med skiftande storlek.

Idén går ut på att man har kopplat samman ett antal leder på land och till sjöss i ett nätverk eller nav,  som man också kan benämna satsningen.

Du som ännu inte testat de uppsnyggade lederna ska veta att du kommer att mötas av små skyltar (se bild) med texten ARK 56. Ark står för arkipelag och siffran 56 anger på vilken breddgrad Blekinge befinner sig.

Bl a har Blekingeleden genom länet med sina 26 mil återinvigts i dagarna. En välkommen upprustning som skett på senare tid efter att leden på flera avsnitt varit rejält igenvuxen. En ny utflyktsguide har tagits fram och det finns nu på nätet en app som naturligtvis kort och gott heter ARK 56.

För egen del tog jag en behaglig tur utefter Almöleden i Almö naturreservat. En vandring som bjuder på såväl lövskog som vackra vyer utefter stränderna. Även där har det rustats upp rejält med bl a nya naturliga sittplatser vid grillplatserna.

Det här blir bra!