Kräv tydlighet av politiker om du vågar

Efter senaste sammanträdet med kommunfullmäktige i Ronneby ansåg jag att Anna Ekberg, Kristdemokrat, svarat för ett obegripligt inlägg som gällde kommunens försäljning respektive rivning av fastigheter. En stor del av berörda fastigheter rymmer betydande och omfattande föreningsverksamhet.

Förslaget har resulterat i stor oro bland föreningsfolket och vid sammanträdet med fullmäktige hade många hoppats på svar på en rad frågor. Svaren uteblev och förvirringen blev inte mindre av Ekbergs inlägg. Hon räknade upp all lagstadgad verksamhet som måste utföras trots kommunens dåliga ekonomi. I nästa andetag fastslog hon att husvilla föreningar kan söka pengar och hyra av privata hyresvärdar. Fråga på det: hur mycket pengar blir kvar när den lagstadgade verksamheten har betalats? Hittills är den viktiga frågan obesvarad.

Vad händer då efter att jag påtalat bristen på svar och luddigt inlägg av Anna Ekberg? Jo, följande.

På sociala medier blir jag anklagad för att bedriva manlig härskarteknik.

Jag anses vidare ha ”fultolkat” Ekbergs inlägg, jag har förminskat henne och jag har dessutom lagt ord i hennes mun.

Jag blir beskylld för att ”verka ingå i sossemaffian”. Därmed inget nytt under solen eftersom jag genom åren placerats i alla förekommande partier beroende på vad som diskuterats.

Hon tar hjälp av sin bror Daniel som uppträder i en slags självpåtagen roll i vad som får eller inte får sägas i en debatt som urartar mellan Anna Ekberg och en socialdemokrat. Jag själv deltar inte i den debatten som förs på Facebook. Jag behöver inte men nämns ändå och anses dela den manliga härskartekniken med socialdemokraten.

När jag dessutom i blogginlägget efter fullmäktiges sammanträde påtalade att Anna Ekberg inte fick någon hjälp av övriga partier i det politiska styret att svara på frågor kring försäljning respektive rivning av fastigheter, ja, då kommer nästa beskyllning. Jag har förminskat henne som politiker och människa!!

Det jag ville ha sagt var att alla i styrande partier satt tysta och hukande i bänkarna medan frågorna haglade från oppositionen. Anna Ekberg var ensam om att yttra sig men även om hennes inlägg nästan förvärrade i stället för att ge svar i en oerhört viktig fråga gjorde hon ändå ett försök.

Min fråga till slut måste ändå bli: varför ska politiker som i Anna Ekbergs fall i efterhand behöva tolkas?

Hon blev feltolkad, uppgav hon, efter att Kd gjort sitt beryktade avhopp i Region Blekinge. Och nu har jag efter fullmäktige behövt tolka hennes inlägg där. En tolkning av vad hon sagt som blev en ”fultolkning” i Anna Ekbergs ögon.

Ja, vad ska man säga?!

Ett gott skratt förlänger livet

Det sägs att ett gott skratt kan förlänga en människas liv. Är det fortfarande så har jag nu förlängt mitt liv med åtskilliga år. Jag har nämligen haft anledning att skratta till och från under en hel vecka, ända sedan jag fick höra nyheten.

Nyheten handlade om ett av Ronnebys absolut längsta diskussionsämnen efter konstfrusen bandybana och lämplig plats för en motocrossbana. Nyheten var att turistbyrån ännu en gång är tillbaka på torget. Lägg märke till orden –”på torget”.

Minnesgoda ronnebybor, och vi är många, har inte kunnat undvika att följa den politiska striden om var Ronnebys turistbyrå ska vara placerad. Den fanns en gång, för några år sedan, placerad i ett vackert och historiskt hus, Clarbergs gamla konditori. Alldeles intill torget. Ett perfekt läge.

Rubrikerna har varit många om denna turistbyrås placering. (Se klipp). Dess placering har också varit minst lika svårfunnen och påhittig. Det hela urartade när politikerna och dess ordförande i Fritid- och Kulturnämnden gavs förtroendet att handlägga frågan om placering. Resultatet den gången blev ett litet bord under trappan i biblioteket. Där i halvmörkret skulle turister finna broschyrer som i bästa fall skulle locka dem till olika arrangemang i kommunen.

Ingen förstod vitsen med placeringen. Orföranden menade på fullt allvar att det inte behövs någon synlig turistbyrå. Allmänheten kollar på nätet, sedan är saken klar, ansåg ordföranden som tyckte att alla som inte höll med inte förstod modern marknadsföring.

Nu är det en tjänsteman som har satt ner foten och bestämt att turistbyrån ska stå på hjul och finnas mitt på torget. Tjänstemannen är relativt ny i kommunen och lystrar till namnet, Anna Ekberg. Anna är nytillträdd kommunikationschef och har bl a kommenterat nyheten på följande sätt:

”Vi behöver vara synliga på torget, det är hit turisterna kommer. Poängen med boden är att den kan flyttas eftersom den står på hjul, har hon betonat i lokalpressen.

Ja, med tanke på den långvariga debatten om turistbyråns placering är det nog bra att den nu har fått hjul. Skulle en politiker ännu en gång föreslå annan placering, må gud förbjuda detta, ja, då är det den lättaste saken i världen att bara dra den vidare.

Jag lyfter på kepsen för Anna Ekberg och konstaterar:

Den olyckliga hanteringen har med all tydlighet visat att turism inte ska vara en fråga för Fritid- och Kulturnämnden.