Otidsenligt sjukhus kräver hemsjukvård

Blekinge har begåvats med en ny sjukhuschef. Han heter Lars Almroth och redan nu efter bara en kort tjänstgöringstid har han fått en klar bild av länets sjukhusstatus.

Han har fått veta att icke framtidsinriktade landstingspolitiker har ratat förslaget att bygga ett nytt sjukhus mitt i Blekinge. Han har sett vad två ålderstigna sjukhus med trånga lokaler innebär för den framtida sjukvården.

Hans upplevelse har resulterat i att blekingsk sjukvård måste ske i hemmen med hjälp av mobila enheter. Skälet är brist på personal, otidsenliga lokaler, brist på pengar och att sjukhuset i Karlskrona för lång tid framöver kommer att vara en byggarbetsplats.

Naturligtvis säger inte sjukhuschefen detta när han nu i lokala medier i stället talar i termer av nytänk och kostnadsbesparingar.

I en av intervjuerna säger Lars Almroth att det finns en kostnadsberäkning men att den är grovt uppskattad och naturligtvis hemlig.

Vi luttrade blekingar har hört sådana tongångar tidigare när det gäller ekonomiska beräkningar som aldrig har visat sig hålla. Därför kanske lika bra att inte orda om exakta siffror.

Den styrande politiska gräddan i landstinget, s, v och mp arbetar nu med frenesi för att snabbt förbereda beslut som kommer att innebära att man bygger sig fast i Karlskrona och med vidhängande brister.

Operationssalar är för trånga och flera byggnader har för länge sedan passerat bästföredatum och några enskilda rum som framtida vård kräver av medicinska skäl måste vi Blekingar glömma. Redan i dag råder brist på utrymme men också vårdplatser. De ambulanser som är bemannade kör patienter i skytteltrafik utmed E 22:an. De behandlas och skrivs ut men är efter några veckor tillbaka på ruta ett, alltså sjukhuset för uppföljande vård.

Ett stort problem för sjukvården i Blekinge har länge varit brist på personal. Åtminstone en ambulans har stått stilla på grund av detta och sjuksköterskor är en väl känd bristvara. Förklaringen är dåliga löner och svårarbetade sjukhuslokaler.

Det hade hedrat nytillträdde sjukhuschefen om han talat i klartext istället för att som nu försöka inbilla oss Blekingar att vi ska få en superbra vård i hemmet och det kanske redan till våren! Han gör inte bara sig själv en otjänst utan blir en lappa- och laga-tjänsteman som försöker inbilla oss att detta hans s k nytänk ska skänka oss den bästa vården, dessutom kostnadseffektiv.

Nej, detta s.k. nytänk blir bara till ett nytt experiment med oss blekingar som naturligtvis hade velat tro att våra politiska företrädare hade vågat satsa på framtiden – ett nytt sjukhus som kunnat ge inte bara modern och kostnadseffektiv sjukvård utan också en given kick för hela länet sett med sysselsättningseffekter.

Om lappa- och lagatänket får genomföras kommer domen mot nu agerande politiker att bli skoningslös i framtida val.

Solpartiet: närhetsprincipen räddar liv

Fem pensionärsorganisationer stod igår, den 18 augusti,  för utfrågning av sju ledande politiker i landstinget Blekinge.

SoL-partiet i Sölvesborg, som tänker ställa upp i landstingsvalet, presenterade sig då för etablerade partier och en liten skara seniorer.

Sverigedemokraterna uteblev som vanligt, men det gjorde också flertalet seniorer/pensionärer som överlät hela ansvaret på sina organisationer. Intresset för att diskutera orättvisa skatter, låga pensioner, stafettläkare, högkostnadsskydd m.m. var som bortblåst. Har de redan gett upp?

Sol 1

SoL-partiet ställde frågor genom sitt förstanamn på landstingslistan, Anders Jönsson. Han inledde med en kort programförklaring:

– Vi är ett parti som speciellt värnar om trygghet när den behövs som bäst.

Bild: Landstingsrådet Kalle Sandström ser aningen avvaktande ut när Anders Jönsson och Bo Sandquist gick i närkamp om ambulansfrågorna.

Efter att ha berättat att man vill ha två akutsjukhus, Karlskrona och Kristianstad, vore det fel och påstå att övriga politiker hoppade högt av lycka. Allra minst av uppgiften att man i Sölvesborg vill tillhöra Region Skåne.

Alexander Wendt, m, sa att vi har redan ett avtal med Region Skåne när det gäller akutsjuka patienter.

– Så SoL-partiet är onödigt ? frågade jag som debattledare.

– Ja, blev det korta svaret.

Anders Jönsson har på SoL-partiets hemsida i dag presenterat sig och berättar där vilka frågor han brinner för.

Han skriver:

”Jag har lärt mig att ”närhetsprincipen” tillsammans med engagerade räddningsmän är nyckeln till lyckade räddningsinsatser. Kort anspänning, lokalt kunnande men också hög kompetens räddar både liv och egendom.

När det gäller tillgången till bra akutsjukvård under dygnets alla timmar så har det alltid förundrat mig att vi ibland ska åka närmare 10 mil i östlig riktning istället för kring 3 mil i västlig riktning till Kristianstad. Orimligt på många sätt av gränsdragningar som är flera hundra år gamla och som aldrig varit avsedda för att reglera vår tillgång till modern sjukvård.

Samma fråga om en sjukvårdsanslutning västerut har varit uppe tidigare vid minst två kända tillfällen. När jag träffar västblekingar så säger de allra flesta att det har jag alltid tyckt! Bra! Då är det dags för landstings- och kommunvalsröst på SoL-partiet den 14 september.

En Blekingeambulans rullar ungefär 17.000 mil varje år. Många av dessa mil beror på att akutpatienterna från västra Blekinge remitteras till Karlskrona. Hade ambulansen istället kört direkt till Kristianstad hade det tagit en bråkdel av tid och lidande. Sölvesborg och Olofström saknar tillgängliga akutambulanser alltför stora delar av dygnet. Ett närmare samarbete med region Skåne och deras akutambulans hade gett oss en tryggare tillgång på ambulans när den väl behövs.”

När nu också Miljöpartiet hjälper till att väcka nytt och kraftfullare liv i sjukhusfrågan genom att kräva en oberoende utredning ser den här valhösten ut att arta sig riktigt bra.

Dessutom har allianspartierna vid en presskonferens i dag (tisdag) påstått att de nu är beredda att ännu en gång blåsa nytt liv i samarbetet. Striden mellan Petronella Petersson och Alexander Wendt är glömt. Petronella har slängt in handduken. Är då också Kristdemokraternas färska samarbete med s och Mp i sjukhusfrågan glömt?Blekingepartiet (Ronnebypartiet) syntes dock inte till. När börjar deras valrörelse?

Sol 4