Det slutna rummets politik i Ronneby

I dag gästspelar Sune Håkansson, Ronnebypartiet, i denna blogg. Han har granskat omtalade men ännu hemliga förslag på var eventuella besparingar ska kunna ske. Han skriver bland annat:

” Här kommer en redovisning av de största, delvis också de mest spektakulära tankegångarna. Därtill finns olika belopp, där det inte står mycket mer än ”omorganisation sparar 500 tkr. per år”.

Han fortsätter:

” SÄNKT AMBITIONSNIVÅ är den stående rubriken. Ett exempel: Billigare mjölk, begränsat utbud och variation, billigare råvaror, besparing 8 miljoner kr per år! Om det är skolmaten, eller också maten till våra gamla, framgår inte.”

Sune Håkansson redovisar fler besparingsförslag som kan bli verklighet när politikerna återvänder efter semestern. Besparingsförslagen upptar drygt fyra A4-sidor. Tag del:

”Det slutna rummets politik

Jag klagar ofta på protokollens utformning. Man läser, men begriper inte så mycket. Man får söka andra vägar, vilket tar onödig tid. Protokollet från senaste sammanträdet i Kommunstyrelsen tar likväl en klar bottenplats. Alla vet att kommunalrådet kan bättre, men vill inte.

Protokollet handlar om besparingar. Kommunen skall ju spara en del miljoner kronor. Här redovisas tankegångar från ledande tjänstemän, som visar potentiella besparingar. KS-majoriteten tog delvis ett annat förslag, men vilka förändringarna är framgår alls inte av protokollet.

Här kommer en redovisning av de största, delvis också de mest spektakulära tankegångarna. Därtill finns olika belopp, där det inte står mycket mer än ”omorganisation sparar 500 tkr. per år”. Sådana omorganisationer torde ske fortlöpande, bör knappast vara med.

SÄNKT AMBITIONSNIVÅ är den stående rubriken. Ett exempel: Billigare mjölk, begränsat utbud och variation, billigare råvaror, besparing 8 miljoner kr per år! Om det är skolmaten, eller också maten till våra gamla, framgår inte.

Lugnevi kan spara 2 miljoner per år. Skall Willy Perssons skötebarn gå i graven, utan att KD protesterar?

Kallinge simhall kan gå i graven,

Ingen skogscertifiering sparar 300 tkr per år, tror man. Södra brukar påpeka att certifieringen snarast är lönsam. Södra, och andra, betalar mer för certifierad råvara.

Fritidsgårdarna I Hoby och Johannishus kan spara en miljon. Kulturskolan 8,7 miljoner, nattis  2,6 miljoner.

Skärgårdstrafiken kan stryka 2,1 miljoner, Visit Ronneby och Visit Blekinge sammanlagt 1,5 miljoner kr per år. Nostalgia och Tosia sammanlagt en halv miljon.

Var det hamnar vet vi inte. Det viktiga kravet är likväl öppenhet från makthavarna.

Visst märker jag att den yngre generationen tycker annorlunda än vi äldre. Det är fegt att inte vilja spara, heter det nu. För de vaga grupperna nämns inga undantag.”

Sune Håkansson