Svensk standard för äldreomsorg

SPF Seniorerna har tillsammans med ett femtiotal andra aktörer varit med och tagit fram en svensk standard för kvalitet inom äldreomsorgen. Socialdepartementet gav redan 2012 uppdraget till SIS, Swedish Standard Institute. Nu är äldrestandarden klar och det är dags att sprida kunskapen om den och påverka så att den används i våra kommuner.

Ola Nilsson, folkhälsoansvarig inom SPF Seniorerna förklarar i stort vad ”Äldrestandarden innebär:

”Äldreomsorgen är en komplex och regelstyrd värld med lagar, förskrifter och riktlinjer som ska följas. Standarden blir en vägvisare för att underlätta och möjliggöra en överblick över denna värld. Här är det inte bredden på sängen eller avståndet mellan handfat och toalett som standardiseras. Det är en tjänstestandard som är den första i sitt slag och nyskapande genom att det är kvaliteten i verksamheten ur ett personcentrerat perspektiv, d v s med den äldre i centrum, som beskrivs.

Äldrestandarden med titeln ”Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med omfattande behov i ordinärt och särskilt boende”, innehåller tre huvudavsnitt. Avsnitten behandlar krav på verksamheten från mjuka värden som bemötande, integritet och trygghet till verksamhetens organisation, struktur och bemanning. Slutmålet med standarden är en ökad trygghet och delaktighet för den äldre samt att underlätta kvalitets- och förbättringsarbetet inom äldreomsorgen – både inom kommunala och privata verksamheter.

Nu när äldrestandarden är klar är det öppet för alla som vill och är intresserade att ta del av dokumentet. SPF Seniorerna och andra pensionärsorganisationer har en viktig uppgift i att trycka på kommunen att använda standarden.”

Äldrestandarden laddas ner via SIS hemsida och är gratis. Du hittar den här: www.sis.se/tk572

Skattechock i Ronneby vid S-seger

DSC03652

Fram till i dag, en vecka före valet, har socialdemokraterna lovat väljarna i Ronneby valfläsk till ett värde av 47,5 miljoner kronor. Däremot har de inte talat om vad priset för detta kommer att bli när summan ska fördelas på skattsedeln.

Vallöftet på 47,5 miljoner innebär nämligen en skattechock. Socialdemokraterna skulle vid en eventuell valseger behöva höja skatten med en hel krona om man skulle genomföra alla löften som har ställts ut.

Det är kommunalrådet, Roger Fredriksson, moderat som suttit på kammaren och räknat på socialdemokraternas vallöften. Här kan du ta del av hans lista.

+ Införande av bemanningsriktlinjer inom särskilt boende = 10miljoner kronor.

+Traineejobb inom omsorgen = 19,9 miljoner kronor. (Kan ej genomföras enligt EU:s stadsstödsregler)

+ Fria arbetskläder= 1,5 miljoner kronor.

+ Mer personal i förskolan= 2,3 miljoner kronor.

+ Datorsatsning= 4,8 miljoner kronor.

+ Mer personal inom äldreomsorgen= 1 miljon kronor.

+ Socialnämnden diverse= 1 miljon kronor.

+ Höjda arbetsgivaravgifter för unga= 7 miljoner kronor. (Under förutsättning att det blir regeringsskifte)

Summa kronor= 47,5 miljoner.

– Ska dessa vallöften genomföras i Ronneby kommun måste socialdemokraterna chockhöja skatten med minst en krona. Men då måste de först också vinna valet.

Är detta vad Ronnebys väljare vill ha? Är inte skattetrycket högt som det är?