Sverigedemokrater har dåligt samvete

Sverigedemokraterna i Ronneby, som mestadels brukar stödja alliansens förslag, gör nu plötsligt helt om och vill ändra på en punkt i den klubbade budgeten. Man vill på torsdag (2022-4-28) ställa en enkel fråga om ”Kallebåtens” fortsatta leverne. Politiker har velat ersätta den med M/S Astrid men nu vill Sd att den ska få fortsätta sin trafik mellan Ekenäs och Karön.

Varför denna plötsliga vändning av Sd? Kan det handla om den folkvilja som har blossat upp och där drygt 1 000 väljare kräver att Kallebåten ska få fortsätta sin mångåriga gärning? Kanske är det så. Det är val i höst.

För min del tror jag sanningen är en helt annan. Under 2013 skrev jag ett antal blogginlägg som handlade om just ”Kallebåten”. Den hade körts i tämligen tjock is och fått betydande skador i träskrovet, vilket jag bl. a visade på bilder när den låg på varvet i Saxemara för reparation. Kostnaden var beräknad till 75 000 kronor. Den fick ligga länge på varvet för ingen ville nämligen betala reparationen. Hur det till slut löste sig med ekonomin kommer jag inte ihåg. Om den löstes?

Jag kommer däremot väl ihåg varför ”Kallebåten” hade körts i is. Jo, Sverigedemokraterna hade haft julfest på Karön och blev fraktade tur och retur av den ädla och åldriga båten. Naturligtvis kan inte Sd lastas för skadorna. Det ansvaret måste den skeppare som ansvarade för överfarten ta på sig. Däremot tror jag att Sd nu därför har en extra stark känsla för att båten ska få leva vidare genom att försöka riva upp budgetbeslutet från november i fjol.

Gruppledaren Nicolas Westrup ger indirekt mig rätt i mitt antagande när han i lördagens (2022-4-23) Sydöstran säger följande:

”Jag tycker att vi bör ta en ordentlig diskussion om ”Kallebåten”, den ingår faktiskt i hela konceptet där ute. Och den går att fixa till för framtiden när den ska upp på varv nästa gång.”

När reportern berättar att underhållskostnaderna för träbåten har uppgetts vara höga, svarar Westrup:

” Det kan man ordna genom att plasta upp skrovet till vattenlinjen.”

På den punkten, när det gäller det skadade träskrovet, är Westrup ordentligt uppdaterad och minns det som inträffade på vintern 2013.

”Kallebåten” väcker känslor och det har den gjort åtskilliga gånger genom åren. Två år efter framfarten i isen, 2015, var den ett oerhört viktigt varumärke för Ronneby kommun. I det årets turistbroschyr fanns båten på inte mindre än sex framträdande bilder. Jag skrev om det också men jag tvingades också notera att ”Kallebåten” samtidigt var rena miljöbomben.

Enligt experter utgjorde båten då ingen risk för passagerare men den hade andra problem förutom skadat träskrov. Motorn var i behov av reparation eftersom topplocket var skadat. Detta innebar att ”Kallebåten” på sina turer mellan Ekenäs och Karön släppte ut en icke oansenlig mängd olja i vattnet.

Kommunens politiker och tjänstemän kände till båtens miljöproblem men blundade inför problemet. Det sas att man blundade av ekonomiska skäl. Det gjordes också försök att få dåvarande arrendatorn att köpa en ny båt. Så blev inte fallet och redan då, 2015, började politiker tala om att ersätta ”Kallebåten” med en annan båt men med färre turer. I dag, 2022, heter den lösningen M/S Astrid och den lösningen protesterar nu drygt 1 000 Ronnebybor emot. Man vill ha ”Kallebåten” kvar.

Foto: Bengt Mauritzon

En säker källa berättar att motorn byttes för några år sedan och bör därför vara i tämligen bra kondition. Det som återstår är således skrovets tillstånd efter att ha nyttjats som isbrytare. Det har talats om ständigt behov av länspumpning. Hur som helst, båten med många namn, ”Karöbåten”, ”Karöline” och ”Kallebåten” har inte underhållits på rätt sätt och därför vill nu kommunen enbart ha den i reserv. 

Ronneby sparar bort sin själ

Ronneby kommun sparar och gnetar för att få debet och kredit att gå ihop.

Den uppfattningen kan man lätt få när man tar del av politikers spariver och hot om avgiftshöjningar. Men när kommunen senast räknade kassakistans innehåll var överskottet drygt 65 miljoner kronor. Lägg därtill en skattesänkning på 10 öre vilket innebär en onödig inkomstsänkning med nära nog 6 miljoner.

Skattesänkningen skulle, menade alliansen, vara en försäkran om nya röster i höstens val. Men hittills har den mer retat än glatt väljarna. Detta när sparandet blir till en gnetighet som inte har bärkraft eller som saknar genomtänkta strategier.

Karöline har genom åren besökt Saxemaravarvet åtskilliga gånger. Men den funkar. Foto: Bengt Mauritzon

Som nu med det senaste sparobjektet, Karöline som i alla fall har retat upp så många som ca 1 000 skattebetalare. Dom har satt sina namn på en protestlista där kravet är att båten ska sättas in på den gamla vanliga turen som betyder pendling mellan Ekenäs och Karön. Kommunen vill att den endast ska vara reservbåt när krögaren på Karön anser sig behöva den när inte M/S Astrid trafikerar ön.

Nu ska tydligen båten med många namn men med betydligt flera år på nacken bli föremål för en enkel fråga i veckans sammanträde med fullmäktige. Sverigedemokraterna har bytt fot på grund av folkviljan och vill nu att Karöline ska sättas in i trafik på vanligt sätt. Spänningen är olidlig. Hur ska det gå för den lilla kära båten. Ska den bara få ligga och stilla guppa vid kaj eller ska den få tuffa den korta sträckan mellan ön och fastlandet?

Men det finns fler tydliga spår av vad sparandet i Ronneby kommun innebär. Tag del av bilden nedan.

Foto: Bengt Mauritzon

Här brukar det stå en container. Nu står det bara en liten felstavad skylt på samma plats!

Så gjorde militären också på 1960-talet när jag gjorde lumpen. På grund av besparingar fick en cykel ersätta en betydligt kostsammare stridsvagn. Ja, det var tider, besparingstider redan då. Hur som helst hade vi svårt att ta cykeln på allvar. Skulle den vara ersättning för en stridsvagn? Den frammanade mest skratt och flabb.

  Även mindre genomtänkta kommunala besparingar frambringar reaktioner. Dock inga skratt.

Efter Påsk kommer våren – väl?

I dag, onsdagen den 20 april 2022 kan jag rapportera ett säkert vårtecken. Titta själv på bildbeviset. Gräs växer när temperaturen går över 7 – 8 plusgrader. Ett gräs kan också vara vackert och ska inte alls behöva tävla med alla färgstarka vårblommor. En växtplats som den på bilden skulle inte duga åt en blomma. Trångt, säger gräset, men vi lever och du vet ju den gamla sanningen att gräset alltid är grönare  på andra sidan.

Regionval – det meningslösa valet

Jag älskar ”Uppdrag Granskning”. SVT:s flaggskepp när det gäller att avslöja vad som döljer sig bakom politiska dimridåer. Nu senast ett antal program som på ett tydligt sätt visar att politiker gör sig viktigare än vad dom är.

”Uppdrag Granskning” har med hittills visade program på ett pedagogiskt sätt visat varför just regionvalet är det glömda valet. Man har visat att skillnaderna mellan de politiska alternativen mestadels är väldigt små. Blekinge inget undantag.

Naturligtvis har sjukvården i Region Blekinge också studerats och det lokalmedia inte klarat av på några år gör reportrarna på ”Uppdrag Granskning” klarsynt och pedagogiskt förståeligt.

När Alliansen i Region Blekinge med Erik Lindborg, kd, som kvarstående frontfigur tvingas rapa upp sitt slitna vallöfte från 2018 om en närakutmottagning i Karlshamn framstår samtliga politiker som varande töntar. Det som presenterades som ett ”nytt grepp” med en dygnetruntöppen akutmottagning i Karlshamn har i nutid bantats ner till en telefonlinje till 1177!

Jag tycker nästan, men bara nästan, synd om Erik Lindborg, kd, när ”Uppdrag Granskning” klär av honom och alliansens vallöfte när man visar hur han ska presentera en akutmottagning som inte finns! Lindborg löser problemet genom att lämna ordet till Kjell Ivarsson, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge. Naturligtvis gick det lika illa för honom, bara med lite andra ord.

Nästa parodi spelas upp när ”Uppdrag Granskning” ber regionpolitiker i landet skilja sin egen budget från sina motståndares. Då  är det flera som inte kan se skillnad på dem.

Naturligtvis får Region Blekinges två toppolitiker, Lennarth Förberg, regionstyrelsens ordförande, m, och oppositionsrådet Christina Mattisson, s, chansen att peka ut sina respektive budgetar. Dom får god tid på sig att studera siffrorna i de två olika budgetförslagen. Båda tror att de pekar ut sin egen budget. Förberg svamlar om att ”vi brukar tala om individens betydelse” när han har pekat ut oppositionens budget som sin egen.

Om inte regionens två ledande politiker ens kan skilja på sina respektive budgetar, hur svårt ska det då inte vara för väljarna att rösta på bästa förslaget när de visar sig identiskt lika? Förklaringen är, menar politikerna, att de får ett ekonomiskt underlag från tjänstemännen. Men att därefter underlåta att förklara för väljarna hur man tänker gå till väga för att på bästa sätt använda skattemedlen är, tycker jag, att betrakta som grovt tjänstefel. Vad ska vi då med politikerna till?

Bo Rothstein, seniorprofessor i statsvetenskap, anser att den som vill ha en annan sjukvård i sin region inte har så mycket att välja mellan. Han slår fast:

”Om politikerna går så nära varandra att det inte finns något alternativ kan man lika gärna stänga ned det här valet.”

Ronneby backar om taxehöjningar

Teknik, Fritid och Kultur har ett sparkrav på 6 miljoner kronor hängande över sig. I det läget kläcktes idén att höja taxor och hyror för föreningslivet i Ronneby. Även entréavgifterna för allmänheten till bland annat badanläggningar skulle höjas med fem procent.

Höjningen skulle enligt nämndens egen beräkning inbringa i runda slängar 150 000 kronor per år. Nämnden föreslog dessutom att höjningen skulle genomföras omedelbart.

Genom att scrolla ner några steg ser du hur jag kommenterade sparbeslutet för några dagar sedan.

Sedan frågan har lyfts i kommunstyrelsens arbetsutskott kommer beskedet att det inte blir någon höjning av föreslagna taxor. Enligt vad Sydöstran har redovisat i sin nätupplaga skjuts en höjning av avgifterna till efter valet, vilket i sig inte är någon större överraskning.

Av tidningens artikel framgår också att kommunens tidigare beslut att torghandlare och uteserveringar är avgiftsbefriade, skulle det enligt oppositionsrådet Magnus Pettersson rimma dåligt med att höja avgifterna för föreningslivet.

Nu får Teknik, Fritid och Kultur ge sig ut på ny jakt för att hitta besparingsmöjligheter. Taxehöjningarna ställs in under valåret men kan återkomma nästa år och på nyåret enligt kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m.  Ett besked som mycket väl kan komma att hjälpa vissa väljare att lägga sin röst på valdagen.

Carlbrant tackar nej till m-nominering

Anna Carlbrant, avhoppad ronnebypartist , är i dag bland annat vice ordförande i Socialnämnden. Hon har nominerats på Moderaternas lista men på en plats som bara skulle innebära att på sin höjd bli ersättare i kommunfullmäktige för nästa mandatperiod.

Carlbrant väljer därför nu att hoppa av från kandidaturen.

”Jag har inte kraft nog för en intensiv valrörelse. Jag sitter kvar på uppdragen mandatperioden ut. Därefter blir det nog time out från det politiska livet. Vad som händer sedan får framtiden utvisa,” säger Anna Carlbrant.

Naturligtvis spekuleras det om Carlbrant i stället finns med på något annat partis lista. Det skulle i så fall antyda missnöje med den låga placeringen hos Moderaterna. Alternativ bör inte saknas för att få större uppgifter än att bli ersättare.

Styret i Ronneby ger och tar

Ronneby kommun redovisade för 2021 ett överskott på 65,8 miljoner kronor.

Nära nog samtliga nämnder hade ett överskott. Trots dessa överskott finns ett sparkrav kvar på 40 miljoner när det gäller personalkostnader.

Teknik, fritid och kulturnämnden har ett sparkrav på 6 miljoner kronor.

Alliansen röstade med hjälp av Sverigedemokraterna igenom en skattesänkning med tio öre per intjänad hundralapp vilket i sin tur innebär en minskad skatteintäkt med 5,6 miljoner kronor. En spottstyver med tanke på att Ronneby kommun omsätter 1,9 miljarder kronor. Skatten har sänkts från 21,91 till 21,81.

Oppositionsledaren Magnus Pettersson reagerade kraftfullt när skattesänkningen kom på tal.

”Alliansen och Sverigedemokraterna i Ronneby visar med sin ”skatteåterbäring” närmast ett förakt för väljarna med tanke på rådande prisökningar. Invånarna hade säkert avstått den s k. skattesänkningen för att politikerna i stället borde satsa på skola, omsorg och trygghet,” dundrade Magnus Pettersson och la till:

”Ronneby har ett oansvarigt kommunalråd.”

Trots litenheten i skattesänkningen ansåg Roger Fredriksson att det fanns ett viktigt signalvärde gentemot väljarna. Han har också erkänt att skattesänkningen har stark anknytning till att det nu är valår.

Men med tanke på nu redovisade siffror känns det inte alls bra när det kommer nya avgiftshöjningar för föreningslivet. Bl. a hyrorna av lokaler ska höjas men det kommer också att gå ut över den breda allmänheten. Entréavgiften till t.ex simhallarna kommer att höjas. Enligt uppgift kommer taxehöjningen att bli ca fem procent när föreningar hyr fotbollsplaner, idrottshallar samt konsert- och teaterlokaler.

Redan i går reagerade ishockeyklubben KRIF i Kallinge som redovisade en ökad utgift på omkring 7 000 kronor, vilket dom tycker är en belastning som blir jobbig.

En avgiftshöjning av det slag som föreslås är dessutom djupt orättvis. För föreningar som helt driver sin verksamhet på ideell basis och med små publikintäkter måste höjningen bli än mer kännbar.

Höjningen, med tanke på ovan redovisade siffror, blir nästan löjeväckande med tanke på att den beräknas inbringa 150 000 kronor!!

Dessutom tillfaller ökade intäkter på lokaler varken idrott eller kultur. Den lilla summan märks knappt när den går direkt in till teknikavdelningen som ansvarar för lokalytorna.

”Det här är en justering med tanke på det allmänna kostnadsläget. Vi har energikostnader som har ökat till exempel och allmän inflation, har Anders Bromée, m, kommenterat höjningen.

När den politiska ledningen ansåg att en futtig skattesänkning med 10 öre skulle ha ett viktigt signalvärde för att locka nya invånare kan jag inte se någon som helst logik i att höja en avgift som lockar till aktiviteter och kreativitet inom olika områden. Varför inte, som ett signalvärde, satsa på föreningslivet i stället för att bestraffa?

Vill man locka nya invånare måste politikerna kunna visa på kommunens rika föreningsliv, inte minst för barn och ungdomar. DÅ kanske man väljer att flytta hit.

Resultatet kan bli att skattebetalarna, som också känner av en ökande inflation och högre energipriser, kanske avstår att besöka föreningsaktiviteter om till exempel entrépriserna blir högre. I det läget hjälper inte en skatteminskning på 10 öre som kompensation särskilt långt.

I ett värsta scenario tappar föreningarna medlemmar, som inte anser sig ha råd med en högre medlemsavgift, och arrangerande föreningar tappar publik p g a ökade biljettpriser. För det är väl så föreningarna måste kompensera för kommunens ökade hyreskrav?

Nej, gör om och gör rätt!

Anställda visade osviklig lojalitet.

Bilden vill visa att SJ hade vissa problem redan på 1980-talet men att personal stöttade i alla lägen.

Min far, som var SJ-anställd under sin livstid, hade klippt ut bilden ur en tidning. Varje gång det blev diskussion om något inom SJ tog han fram bilden och sa – ”här ser ni hur vi i personalen ser på vårt företag. Det handlar om en osviklig lojalitet. Inget är omöjligt.”

Jag tycker bilden är riktigt rolig vilket säkert också var fotografens mening. Vem hen var vet jag inte men bilden togs någon gång under 1980-talet.

Krigsbarn glömmer aldrig hjälpen

Björn Ulvaeus tillsammans med Benny Andersson har med sin musik och texter varit en av Sveriges bästa exportprodukter med sitt ABBA.

På lördagskvällen stod Björn Ulvaeus helt ensam på scenen och utan presentation var hans uppgift att inleda den behjärtansvärda insamlingsgalan ”Hela Sverige skramlar för Ukraina.” Trots tidigare framgångar var detta hans i särklass bästa ordformuleringar med ett starkt fördömande av krigshetsaren Putin. Han sa vad vi alla nu har tänkt om det omänskliga kriget och lidandet i Ukraina som har pågått en dryg månad – ”Eländet beror på en man, en skitstövel.”

Lika fördömande och rak var ärkebiskopen Antje Jackelén som inledde med att säga- ”Människor startar krig, men krig är inte mänskligt.” Hennes avslutning var inte sämre- ”Även diktatorer dör, men de dör sällan i frid.”

En tankeväckande återblick gavs också av Alexander Stubb, f d statsminister i Finland, som berättade om sin far som kom till Sverige som krigsbarn 1944. Han sa – ”Vi i Finland har erfarenhet av rysk aggression, men vi har också starka minnen av stark svensk kärlek. Min far kommer aldrig att glömma det Sverige gav honom. Inte heller glömmer vi att Sverige stod upp för Finland när man skickade 2000 soldater och flygplan till Finland under kriget.”

Med andra ord – barn glömmer inte den som hjälper dem i krig.

Hjärtknipande var också unga sångerskan Maria Sun från Ukraina som aldrig tidigare uppträtt för en så stor publik som nu i Stockholm, 6000 betalande som med stående ovationer tackade för hennes medverkan. Hennes pappa är kvar i Ukraina för att rädda det som återstår av landet.

Galan inbringade drygt 63 miljoner kronor med hjälp av ett 30-tal ideellt arbetande artister, musiker och inte minst flitigt arbetande tekniker. Sverige står starkt i ett aldrig tidigare så enat Europa. Ukrainska folkets framtid är lika mycket vår sak.