Valet 2022 är valet utan löften

Min plan var att inte ägna årets val en enda stavelse. Naturligtvis var det en dålig plan eftersom jag redan nu måste erkänna att jag måste bryta den ytterst personliga och omöjliga uppgörelsen med mitt jag.

Jag visste på förhand att beslutet kunde bli svårt att hålla. Skälet till detta heter blockpolitik som redan nu är det dominerande inslaget i debatten. Varje dag mäts avståndet mellan de två härskande blocken och vem som ska regera med vem. Lena Melin, politisk kommentator på Aftonbladet, skildrar det på sitt sätt – ”Valet utan löften”.

Det är en bra skildring av det som sker, eller snarare inte sker, eftersom det politiska läget är precis lika jämnt och ovisst som förra valet. Därför kan inget parti heller lova ensidiga satsningar. Inget parti i Sverige är i dag så stort att det ensamt kan regera och ställa ut löften. Det lägger en våt filt över hela den politiska tillvaron.

Frågan är då hur vi väljare ska kunna agera när vi inte har några direkta alternativ att välja mellan. Det är blockpolitiken som gäller. Vem ska regera med vem och vilka ska utgöra stödpartier?  Inget parti vill vara stödparti eftersom man då tappar kraft och röster genom att vara s k ”dörrmatta”. Det  har inte minst Centerpartiet fått erfara som tappat röster till Socialdemokraterna.

Annie Lööf körde tidigt sitt parti i diket och där är hon ännu kvar. Hon kör i mittfåran men vill ändå diktera hur Socialdemokraterna ska regera och med vilka, om dom får majoritet i valet. Själv ser hon sig som självskriven minister och motiveringen är den här:

” Magdalena Andersson och Socialdemokraterna har en mycket mer öppen hållning till samarbete. Hon kan tänka sig att samarbeta med alla utom SD. Det är precis den öppenhet och ledarskap som man behöver ha som statsminister,” har Annie Lööf sagt vid flera tillfällen.

Upprördheten bland centerpartister i bl a Skåne lät inte vänta på sig. Där vägrar man att sätta upp affischer med Annie Lööf på bild. Budskapet till väljarna blir med automatik, en röst på centern är en röst för Socialdemokraterna, ansåg man där.

När hon sedan pressades i den utmärkta tv-utfrågningen gick hon ett eller flera steg för långt när hon ansåg att även Kristersson och Moderaterna kunde få plats i en eventuell regering med S och C. Helt orealistiskt, ansåg flera kommentatorer.

Ulf Kristersson å sin sida vred och vände med sina förklaringar när han i tv-utfrågningen konfronterades med sitt ofta använda argument att det enligt Moderaterna i dag finns 700 000 utrikes födda som inte kan försörja sig själva vilket sägs kosta skattebetalarna 132 miljarder kronor om året.

Men när SVT redovisade siffror som SCB tagit fram åt SVT avslöjades att även 163 000 studenter, föräldralediga och sjukpensionärer räknats in i Moderaternas grupp. Tablå och god natt, men trots faktum försökte m-ledaren på något oförklarligt sätt försvara siffrorna.

Nu i dag är det Liberalerna som har svårt att förklara en viss kampanjbuss tillblivelse. I bussen samåker L, M, KD och SD. Bussen som inte tycks existera enligt Liberalerna har i dag visats på bild och med texten: ”Ny energi för Sverige”. Bussen med de kampanjande ska besöka landets kärnkraftverk. Att Moderaterna har utfärdat förbud inom partiet att synas på bild med Sverigedemokraterna blir nu svårt för Liberalerna, men antagligen har kampanjbussen tonade rutor.

På tal om blockpolitiken så skiljer det i dag endast 13 000 röster mellan blocken. I morgon kommer nya siffror. Men vad kan partierna lova oss väljare? Vår valfrihet inskränks till att välja mellan två block som inte heller är självklara. Vad som väntar de fyra kommande åren kan ingen svara på. Blir man pigg på att rösta?

Tack Sven Melander – du var så mycket

Du var på många områden en banbrytare. Du bevisade tidigt och ofta att sportjournalister kan betydligt mer än att ställa frågan – hur känns det?

Du var upphov till mycket skratt och dom skratten och glädjestunderna lever kvar hos oss som fick njuta av din rika kunskap. Att du blev Bleking till sist var en naturlig utveckling vilket också många andra har upptäckt när livet kräver närhet och naturlig njutning.

Du betonade alltid skrattets betydelse och det var viktigt för dig även under din smärtsamma tid på slutet av ditt allt för korta jordeliv.

Sune Håkansson kommenterar bloggen

Den 2.8. 22 publicerade jag ett inlägg med rubriken – ”Politisk tydlighet efterfrågas”

Jag skrev:

I dag är det bara 40 dagar kvar till valet den 11 september. Politikerna tycks vara mer rädda om sin semester än att ge väljarna adekvat information om vad de vill åstadkomma för Ronnebys bästa de fyra nästkommande åren.

Men jag skrev också:

Det är alltid intressant med debatter men jag vill veta vad partierna i Ronneby vill med Ronneby dom närmaste fem till tio åren.

Sune Håkansson har valt att blicka tio år framåt i tiden:

2032

Bengtbloggen visar missnöje med den kommunala debatten i Ronneby. Samma missnöje torde kunna riktas mot de flesta kommuner. Bengtbloggen efterlyser, kringsvid; Hur vill de olika partierna att kommunen ser ut om 10 år?

Dilemmat för kommunerna är att de har begränsade möjligheter att påverka utvecklingen. Statliga beslut har redan intecknat framtiden. Höjda utgifter för försvaret, ca 40 miljarder per år, kommer också att märkas i den kommunala sektorn. Staten tvingas skära i bidragen.

Mängden invandrare påverkar befolkningsutvecklingen. 100 000 nya invandrare påverkar befolkningstalet i de flesta kommuner. Stoppas invandringen blir det befolkningsminskning i många kommuner.

Jag är rädd för klimatförändringen. Jag tror att vi måste hålla nere energianvändningen rejält. Flygresor kortare än 50 mil kommer knappast att finnas. Flygplatsen i Ronneby blir nära nog avvecklad. I stället får vi snabba bussar längs E22. Bussen blir en rejäl konkurrent till tågen.

Höjda energipriser kommer att medföra att folk söker mindre bostäder. Finrummen är redan avvecklade.

Svenska kyrkan fortsätter att minska sin verksamhet. Många av dagens ”tillställningar” kostar mer än 1000 kr per besökare. Ingen annan ”kulturell verksamhet” får kosta så mycket. År 2032 är hälften av våra kyrkor stängda.

På mer än hälften av gravarna finns idag skylten ”återlämnad”. Få nya gravar öppnas- Minneslunden är det mest använda alternativet. Skatten till kyrkan kan sänkas.

Sjukhusen kommer att bli alltmer specialiserade. Ett bra resultat vid komplicerade operationer kräver övning, dvs många operationer på varje sjukhus. Karlskrona ligger illa till.

Kommunerna

Det är svårt för kommunerna att hålla sina befolkningsprognoser. Ronneby ligger mer än 1000 personer under antal som anges i bostadsförsörjningsprogrammet från 2018. Inte ens det kommunala bostadsbolaget har byggt enligt sitt uppdrag.

I framtiden kommer vi få än större konkurrens mellan kommunerna. Om Karlskrona lyckas få byggande av bostäder, blir det problem i Ronneby. Trösten är att Karlskrona hittills har lyckats än sämre med att skapa nya bostadsområden.

Våra äldre vet att de kan välja mellan kommunerna, både vad gäller trygghetsboenden (som det är brist på överallt) och äldreboenden. De vet att barnen sällan kommer på fysiska besök, man får se på varandra via datorn. Problemet för kommunerna kan vara att inflyttning av äldre till himmen är förlustbringande. Statsbidragen täcker alls inte kostnaderna. Däremot är inflyttning av pigga pensionärer vinstgivande.

Snabbare kommunikationer möjliggör konkurrens mellan gymnasieskolorna. Statsbidragen täcker kostnaderna. Detta gäller även högstadierna. Här ligger Ronneby illa till. Dåliga betyg förra året glöms inte så lätt. Alliansens misslyckande är allvarligt.

Generellt gäller att den kommun, som kan ge bra kommunal service till en rimlig kommunalskatt, kommer att vinna. Därtill krävs att man kan erbjuda tomtmark där folk vill bygga. Idag torde det vara nära kusten.

Slutligen: Kommunerna måste visa öppenhet. Där ligger Ronneby illa till. Man redovisar inte sina beräkningar, sina planer.

Kommunerna, liksom Region Blekinge, måste vara trovärdiga. Löftena vid förra valet måste ha uppfyllts. Där ligger Region Blekinge sämst till.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet

Hur kunde det bli på detta sätt?

I oktober i fjol flaggade alliansen för en kommande skattesänkning. Den klubbades en månad senare i samband med budgetdebatten. Sänkningen blev som uttalat 10 öre och genomfördes vid årsskiftet.

”Nu har vi ordning och reda på finanserna och då vill vi göra detta,” förklarade kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, m.

Han erkände att det var ett slags signalvärde eftersom 2022 är ett valår. Skattesänkningen innebar att Ronneby kommun tappar nästan sex miljoner kronor. Den rödgröna oppositionen opponerade sig kraftfullt.

Men hur är det egentligen med finanserna? Redan nu, sju månader efter skattesänkningens genomförande, flaggar samma Fredriksson för att man närmar sig lånetaket. Når man dit, anser han, höjs nuvarande räntor med 6 miljoner kronor årligen.

Brasklappen slängde han in när hyresavtalen för ett nytt äldreboende och en ny förskola i Johannishus skulle klubbas vid junisammanträdet med kommunfullmäktige.

Alliansen hade föreslagit att en privat entreprenör skulle få bygga och att kommunen därmed skulle teckna ett 20-årigt hyreskontrakt.

Oppositionen var klart emot och hävdade att detta förfaringssätt blir 100 miljoner dyrare än om kommunen själv bygger. En efterdebatt har också förts efter att alliansen förstärkt med Sverigedemokraterna trumfade igenom förslaget.

Det var efter att Sverigedemokraterna begärt ajournering av sammanträdet och begärt mer information av Roger Fredriksson som den sistnämnde kom tillbaka i debatten och flaggade med hot om ett snart uppnått lånetak och ytterligare ränteutgifter på 6 miljoner årligen.

”Vi har fler investeringar som behöver genomföras,” förklarade Fredriksson som bl a nämnde upprustning av vattenverket i Brantafors, Kallinge och nybygge av vattenverk i Eringsboda med ledningsdragningar och inte heller är vi klara med framdragandet av fiber.

 Rubrik från Sydöstran 2 augusti 2022.

Han ansåg att de slantar som blir över när kommunen satsar på hyresavtal för nytt äldreboende och ny förskola i Johannishus och senare ett nytt äldreboende i Bräkne-Hoby, kan användas till nödvändiga investeringar. Han la till:

”Hade vi haft 2,5 miljarder i bakfickan hade det varit betydligt enklare. Men den som är satt i skuld har begränsat utrymme.”

Ola Robertsson, nyutnämnt oppositionsråd hos Socialdemokraterna, köpte inte Fredrikssons argument:

”Det blir väldigt dyrt för kommunen att hyra. Vi kommer att bli fattigare. De merkostnader som följer med det föreslagna hyresavtalet gynnar endast hyresvärden som har ett golv på hyreshöjning på minst 1,5 procent årligen, men inget tak.”

Roger Fredriksson kan ta inflation och kriget i Ukraina som förklaring till kostnadsökningar men har man påstått att man har ordning och reda i finanserna i november 2021 men nu varnar för att ligga nära ett fördyrande lånetak, ja, då har man inte full koll på kommunens finanser.

Intressant nog är det ca 6 miljoner i ökade ränteutgifter som hotar enligt Fredriksson, samma belopp som kommunen förlorar i minskade skatteintäkter genom att sänka skatten med ynka 10 öre. Man kan ju fråga sig vilket signalvärde som väger tyngst; 10 öre mindre i skatt eller en ansvarsfull och långsiktig ekonomisk hantering av äldreboende och förskola dvs lagstadgad verksamhet inom kommunen. Höj den kommunala skatten igen med 10 öre så är en stor del av problemet löst.

Att hota när man är inträngd i hörnet och argumenten tryter är som att ta till den yttersta livlinan. En varning – ropa inte på vargen för ofta. Sensmoralen är att den som slirar på sanningen till slut inte blir trodd ens när han talar sanning. Hur kunde det bli på detta sätt och så snabbt?

Politisk tydlighet efterfrågas

Kan sex nyligen publicerade debattinlägg i lokalpressen om Ronnebys politiska styrning vara bevis på att valrörelsen har startat? Naturligtvis inte. I klartext är det rent bedrövligt men tyvärr inte överraskande.

I dag är det bara 40 dagar kvar till valet den 11 september. Politikerna tycks vara mer rädda om sin semester än att ge väljarna adekvat information om vad de vill åstadkomma för Ronnebys bästa de fyra nästkommande åren.

Fram till nu är det typiskt att politikerna väljer att i insändarform debattera frågor som redan är avgjorda. Exempel på detta är uppförandet av ett nytt äldreboende i Johannishus  men också byggandet av en ny förskola i Johannishus.

Majoriteten, alliansen med moderater, liberaler, centerpartister och som vanligt understödda av sverigedemokrater, har redan bestämt i fullmäktige att man vill låta en privat entreprenör bygga och att kommunen därefter blir hyresgäst. Hyresavtalet ska löpa under 20 år.

Detta upplägg har den rödgröna oppositionen kraftfullt fördömt. Dom anser att det blir mer kostsamt för kommunen än om den själv bygger. För att vara Ronneby var debatten ovanligt högröstad när beslutet togs i fullmäktige den 22 juni. Nu fortsätter samma debatt i insändarform.

Det är alltid intressant med debatter men jag vill veta vad partierna i Ronneby vill med Ronneby dom närmaste fem till tio åren. Vill t. ex. de rödgröna satsa på en valvinst för att därmed möjliggöra ett eventuellt upprivande av det hyresavtal som nu är klubbat? Dom motsäger sig ett hyresavtal som kan bli till en merkostnad för kommunen på 100 miljoner. Pengar som de rödgröna i stället vill använda till en framtida välfärd för alla inom vård, skola och omsorg. Se där en framsynt men väldigt diffus och svävande valfråga som förtjänar en rejäl genomlysning. Kommer de rödgröna att riva upp beslutet vid en eventuell valseger?

Även när det gäller byggandet av ett nytt äldreboende i Bräkne-Hoby vill Moderaterna att det ska uppföras med pengar från riskkapitalister. Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har skrivit en insändare om detta. Han anklagar ordföranden i Vård- och omsorgsnämnden, Sara Blixt, m, för att ensam döma ut nuvarande lokaler på Lindebo för att ersättas med ett nytt äldreboende.

”Personalen har inte fört fram det omdömet, ej heller Kommunala pensionärsrådet, KPR,” skriver Håkansson.

”KPR har inte fått yttra sig i frågan. Sara Blixt verkar ha lagt KPR helt åt sidan. Ett enda sammanträde i år, påtalar Håkansson.

Jag har kollat sanningshalten i denna beskrivning, i varje fall punkten att KPR varken har fått yttra sig om äldreboendet i Bräkne-Hoby eller Johannishus.  Av KPR:s protokoll från den 7 april framgår följande:

” Anna Hinsäng, mark- och exploateringschef, informerar med en PowerPointpresentation om nybyggnationerna av vård- och omsorgsboenden som planeras i Johannishus och Bräkne-Hoby.

Diskussion förs angående att kommunala pensionärsrådet (KPR), som är en remissinstans, inte har fått yttra sig angående denna planering.

Deltar i debatten gör ordförande Sara Blixt (M), Jan-Erik Wildros (S), Eva Holmberg (SPF), Ingvar Svensson (SPF), Ulrik Lindqvist (PRO), Christel Svensson (SKPF) och Ingrid Karlsson (PRO).”

I insändarsvaret till Sune Håkansson svarar Sara Blixt, m:

”Nästa KPR är inplanerat i augusti så att KPR är nedlagt stämmer inte. Snarare skulle jag vilja säga att debatten i KPR är levande”.

Alltså hade Sune Håkansson rätt; KPR fick aldrig yttra sig innan beslutet om byggnation fattades i kommunfullmäktige.

Nu till denna bloggs rubrik: ” Politisk tydlighet efterfrågas”.

När Sara Blixt svarar på Sune Håkanssons insändare missar hon att till väljarna förklara vad KPR står för. Inte heller förklarar hon vad som åsyftas när hon skriver att Sune Håkansson varit ordförande respektive vice ordförande i åtta år. Först när hon undertecknar insändaren med sitt namn framgår att hon är ordförande för Vård – och omsorgsnämnden i Ronneby. Aha, det var det uppdraget hon menade att Håkansson tidigare haft!

Sara Blixt borde tydligt för läsarna/väljarna också ha klargjort att KPR är ett rådgivande organ och inte en nämnd. Det sorterar under Vård- och omsorgsnämnden och där återfinns bl a representanter från PRO, SPF och SKPF.

Läsarna – och väljarna – är värda tydlighet när politiker debatterar offentligt. I annat fall kan man lika gärna använda telefon eller e-post sig emellan. Inlägg blir, som i detta fall, helt obegripliga vilket redaktionen också borde ha påtalat.

Nygamla torget redo för folkfest

Onsdag eftermiddag. Klockan har precis slagit tre. Dom sista maskinerna håller på att avsluta restaureringen av torget i Karlskrona. En liten grushög och några plattor är det enda som återstår av finliret.

Torget badar i sol och för en gångs skull är det ingen nämnvärd vind. Det råder en ovanlig stillhet. Detta märkligt i sig i staden som annars i folkmun benämns ”staden med ständig motvind”. Några flanörer tittar sig omkring medan de sakta tar sig från söder till norr.

Upphöjd över alla tronar Karl XI som har stått där i rök och damm medan gammal historisk gatsten på vissa delar har ersatts med betongrutor. Han ser nöjd och inbjudande ut inför morgondagens folkfest – Lövmarknaden – som har tvingats till två års uppehåll på grund av pandemin.

Strax efter att solen har svingat sig upp ur Östersjön kommer de första knallarna att slå upp sina försäljningsstånd. Allt ska vara klart till klockan 08.00 i morgon torsdag. Torget kommer att under hela dagen vara välfyllt av människor.