Fredagen den 13 oktober 2023

Jag tillhör inte den vidskepliga skaran, men visst tvivlar jag ibland när det inträffar otrevliga händelser på just en fredag den 13: e. Det behöver inte vara katastrofer, krig eller jordbävningar, även om det också har inträffat.

Nej, det kan röra sig om förändringar som berör mig mer eller mindre på ett personligt plan. Fredagen den 13 oktober upphör Gourmet Grön i Karlshamn med sin verksamhet efter 30 år. Visserligen med olika krögare genom åren men med ett grundmurat och genomtänkt koncept som dessvärre blivit alltmer urvattnat de senaste åren.

För Paul och Lisbeth Bosse var det ett slags kall mer än bara en restaurangverksamhet som vilken annan. Året var 1993 och jag kommer väl ihåg den lilla, trånga men oerhört gemytliga restaurangen på Drottninggatan. Den ringa ytan innebar en lockelse i sig och manade oss till att tidigt beställa bord.

Belysningen var lätt dämpad och mitt bland uppdukade gröna godsaker satt krögaren själv och läste en god bok medan vi gäster tog runda på runda för att fylla våra fat. Stämningen var nästan lite religiös. Alla var fullt upptagna av det som bjöds, allt det nya, obekanta och gröna.

Paul Bosse och senare också hans fru Lisbeth förkunnade för alla som ville lyssna att detta var den nya maten som skulle göra oss friskare och betydligt sundare. Paul hade egen erfarenhet av vad det gröna från växtriket hade för inverkan på redan lite sjuka kroppar. Det var nästan som en predikan. Vi lyssnade och lät oss väl smaka. Köttet var bannlyst även om det senare kom att finnas på faten men i väl avvägd omfattning.

Flytten ner till piren innebar att verksamheten med betydligt större utrymmen kunde växa till nya höjder med bland annat underhållning till maten. Det är på denna plats som Gourmet Grön nu går i graven. Inte med samma krögare och inte heller med samma gröna utbud som förr om åren.

Vi besökte restaurangen för några dagar sedan. Utbudet av grönt var tunt kompletterat med varma kötträtter. Och det var något som saknades. Ryktet om en snar stängning hade säkert spridit sig bland tidigare gäster. Det var gott om lediga bord och inte alls den trängsel som var rådande förr om åren.

Dessutom var stambordet borta, där konstnären Signar Bengtson tronade med utsikt över hamnen och oljefabriken. Han var aldrig ensam. Vid bordet fanns som regel också Anders Englesson, mannen på cykel som iklädd blå overall tog sig till politiska möten, först som KPMLR-re sedan miljöpartist. Vid bordet hos Signar som pensionär.

Att hälsa på de två diskuterande gentlemännen var ett måste. Inte störa, bara höra hur dom mådde. Vid ett tillfälle ville de veta varför jag och mitt sällskap ofta sågs i Karlshamn?

”Jag gillar Karlshamn, speciellt sommartid, var mitt ärliga svar. Motfrågan från Englesson blev:

”Är du ironisk?”

Jag förstod hans fråga eftersom pirenbygget och några andra heta politiska frågor var som mest aktuella just då.

Nu saknar jag inte bara Paul och Lisbeth Bosse utan även hela det unika konceptet med just Gourmet Grön som dessbättre ynglat av sig runt om i landet och övriga Europa. Ja, jag saknar också gubbarna vid stambordet, konstnären och politikern.

Det är ju nu ett ”Gourmet Grön”, som det en gång var med det ursprungliga konceptet behövs mer än någonsin.