En påminnelse om vad som väntar

I helgen var det högvatten i vår del av Östersjön. Hårda vindar i samband med ett lågtryck var anledningen. Bilderna visar hur strandkanten vid Slättanäs flyttades ett antal meter. Därmed blev det nödvändigt med stövlar för att ta sig till dom utmärkta fikaplatserna som Ronneby kommun placerat ut under sommarsäsongen då det mestadels var lågvatten.

Fakta SMHI

Vattenståndet kan förändras hastigt. Vind och lufttryck är också av stor betydelse för vattnets nivå på kortare sikt. I samband med exempelvis låg- eller högtryck och kraftig på- eller frånlandsvind kan vattenståndet stiga eller sjunka hastigt. Hur högt eller lågt vattenståndet blir varierar på olika platser längs kusten. 

Längs västkusten har vi tidvatten som gör att vattenståndet stiger och sjunker med stor regelbundenhet. I den avsnörda Östersjön förekommer inget egentligt tidvatten. Däremot kan vattnet sättas i gungning som i ett badkar mellan olika delar av Östersjön, vilket kan förstärka hög- eller lågvattenhändelser ytterligare.

Tillsammans med Sjöfartsverket mäter SMHI vattenståndet vid ett sextiotal platser längs kusten. Vattenståndet mäts och observationer presenteras i Sveriges nationella höjdsystem, Rikets höjdsystem 2000 (RH 2000), men kan också anges relativt ett platsspecifikt medelvattenstånd som varierar över tid.