Stoppad verksamhet med ny kulturpolitik

Att det under en längre tid har gnisslat högst betänkligt i kontakterna mellan kulturarbetare och kommunal förvaltning i Ronneby är tyvärr välbekant. Är du fortfarande oinvigd i turerna kan du ta en titt i denna blogg och skrolla ner några steg.

Nu kommer dock reaktionerna på det man kallar ”den nya kulturpolitiken i Ronneby”. En insändare i BLT:s nätupplaga beklagar bland annat att det nu är slut med att njuta operaföreställningar av världsklass när Folkteatern inte längre har möjlighet att fortsätta med denna verksamhet.

Insändarskribenten som kallar sig ”Kulturkonsument i Ronneby” skriver:

” Tyvärr blir det inga fler föreställningar i vår stad. Den nya kulturpolitiken har fått konsekvenser inte bara på landsbygden utan även här. Kulturlivet utarmas med i längden förödande konsekvenser.”

Mest anmärkningsvärt men tänkvärt är de avslutande textraderna i insändaren:

” Att det finns en intresserad publik märktes vid Lyckå Kammarmusikfestivals tre konserter i Johannishus då det var fullsatt. Johannishus ligger i Ronneby kommun men konserterna var sponsrade bland andra av Karlskrona kommun.”

Insändarskribenten är välinformerad och min tolkning av texten är att den kultur som vi i Ronneby kan räkna med i framtiden måste sponsras av Karlskrona kommun eller någon annan! Jag var själv på plats i vackra stenladan på Johannishus gods och kan bekräfta att det var kultur av bästa slag.

Så tack Karlskrona kommun för bidraget när Ronnebys nya kulturpolitik innebär mest stängda dörrar och en nedrustning som saknar motstycke. Vem bär ansvaret? Träd fram och förklara.