Nu gäller plötsligt sunt förnuft

I dag har kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson, m, visat att han är talbar. Däremot är han fortfarande kompromisslös när det gäller att försvara nygamla bidragsregler från 2020. Han försvarar även den tolkning som har införts först i år. En tolkning som inneburit att Folketshus-föreningarna i Bräkne-Hoby och Kallinge samt Bräkne-Hoby bygdegårdsförening och hembygdsföreningen i Möljeryd i år blivit nekade bidrag för sina lokaler. Detta trots samma regler som föregående år, då bidrag har delats ut.

Däremot kommer nu Roger Fredriksson med ett förslag till lösning av problemet som vållat en lång debatt och upprörda känslor på grund av utebliven dialog.

Hans förslag går ut på att berörda föreningar, alltså ekonomiska föreningar, bara behöver genomföra ett extra årsmöte för att där besluta om att övergå till att bli ideella föreningar. Kan man visa upp ett sådant protokoll skall bidrag kunna delas ut.

”Med lite sunt förnuft behöver det här inte bli en stor grej”, kommenterar Roger Fredriksson till BLT:s nätupplaga.

Är det då enbart kommunalrådet Fredriksson som kan ståta med sunt förnuft bland nämndledamöter och tjänstemän inom berörda områden? Nej, så är det naturligtvis inte.

Redan tidigare har Socialdemokraterna lagt samma förslag som Fredriksson nu torgför. Det togs upp i Teknik-, Fritid och Kulturnämnden (TFK) när bidragstolkningen diskuterades där. Då valde såväl Sd som M att rösta nej till förslaget. Nuvarande debatt och långvariga frustration hade kunnat undvikas om sunt förnuft hade fått råda redan då. Så har Mikael Mårtensson, s, kommenterat dagens helomvändning med kommunalrådet Roger Fredriksson, m, i spetsen.

Fredriksson gör ett erkännande, nämligen: ”Vi kunde ha varit igång och haft en dialog med föreningarna tidigare”.

Naturligtvis väcker dagens förslag från Roger Fredriksson en rad frågor. Är ledamöterna från sd och m så bakbundna av interna direktiv att dom själva inte vågar använda sitt eventuella sunda förnuft? Är det kommunalrådet Roger Fredriksson som utfärdar direktiv i alla frågor? Jag menar, ett handlande där enbart kommunalrådet kan hoppa in och ändra på givna direktiv i olika frågor vittnar om dåligt förtroende och en demokrati i stark upplösning.

Den lösning som nu har föreslagits visar med all tydlighet vem som styr och ställer i Ronneby kommuns nuvarande politiska konstellation.