Drönare kan även vara skyddande

När jag läser eller hör ordet drönare i dag är jag genast i krigets Ukraina som ännu efter drygt ett år tycks bli alltmer terrorbetonat. I och med detta krig har drönaren blivit ett nytt allvarligt vapen som ingen kommer undan.

Men jag vet dessbättre att drönare också kan vara fredliga. Hela tiden utvecklas tekniken och nya användningsområden ser dagens ljus.

I dag blev jag extra glad när jag på sociala medier fick ta del av ännu en viktig och behjärtansvärd uppgift för just drönare.

Det var Johannishus godsförvaltning i Ronneby kommun som berättade hur dom använder sig av drönare. I dagarna är det vallskörd som står på programmet. Man slår gräset som till vintern ska bli djurfoder. Ett skördande som inte alls är riskfritt.

Godset berättar att rådjuren just har fått sina kid som företrädesvis använder den gröna vallen som boplats. Stor risk således att rådjurskid kan skadas och dödas i samband med vallskörden.

För att undvika att djuren skadas med de snabbgående maskinerna använder godset den nya tekniken med precision och med ambitiösa medarbetare för att rädda kiden undan slåttern.

Arbetet börjar tidigt på morgonen innan solen har värmt upp markytan. Man flyger med drönare och värmekamera över fälten för att hitta rådjurskid som trycker i det djupa gräset.

Godset fortsätter:

”Vi markerar med käppar var de ligger så maskinföraren någon stund senare kan slå gräset utan att köra på dem. Med minsta möjliga störning för viltet kan fodret bärgas effektivt.”

Jag blir glad över detta användningsområde och vill därför förmedla kunskapen till mina läsare av denna blogg.