Ronneby har svikit sina anställda

Har metoo-rörelsen och vad den stod för och bekämpade gått kommunala förvaltningar i Ronneby helt förbi? Det är lätt att få den uppfattningen när man ser hur anmälda sexuella trakasserier hittills har handlagts inom vård- och omsorgsförvaltningen.

En intern utredning har visserligen tillsatts men den har fram tills nu visat sig ha knappt styrfart. Den tillsattes i somras utan att exakt datum har angivits och skulle enligt uppgift vara klar på fyra veckor vilket kan anses normalt i ett känsligt ärende som detta. I dagarna har den tidsfristen förlängts rejält. Det nya budet är att den ska vara klar först den sista oktober! Det anmärkningsvärda är att den anklagade chefen inte genast togs ur tjänst vid så allvarliga anklagelser.

Utredningar som innehåller anklagelser om sexuella trakasserier är synnerligen allvarligt och måste för att motverka ytterligare ryktesspridning ske skyndsamt. Inte minst måste det vara en ytterst påfrestande situation för alla inblandade. I detta fall är det dessutom personal som på ett professionellt sätt har att hantera människor i inte sällan utsatta situationer, vilket också har visat sig i en av anmälningarna.

Har verkligen Ronneby kommun en handlingsplan som reglerar hur verksamhetschefer och arbetsledning ska hantera anmälningar om kränkande särbehandling eller sexuella trakasserier?

En handlingsplan ska också innehålla förebyggande åtgärder. Sexuella trakasserier, om dom besannas i detta fall, är förbjudet enligt lag. Detta är således allvarliga anklagelser som ställer krav på arbetsgivaren. Om en anställd sjukskriver sig på grund av särbehandling eller sexuella trakasserier måste detta anmälas av arbetsgivaren till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan.

Om bara hälften av de anklagelser som har ventilerats i media skulle visa sig stämma är det synnerligen allvarligt. Än mer allvarligt är det att SVT:s avslöjanden till stor del har mötts av tystnad i stället för öppenhet. När Ronneby kommun låter en kommunikationschef bestämma att frågor som SVT vill ställa till berörd förvaltningschef först ska presenteras för och godkännas av just kommunikationschefen, ja, då har kommunen bildligt talat kört i diket.

Förvaltningschefen som rimligen bör vara den bäst uppdaterade i ärendet förminskas och blir genom detta handlingssätt delaktig i en onödig tystnadskultur som slår mot hela kommunen. Journalister vet vad publiceringsreglerna säger och dom är fortfarande hårt styrande i Sverige till skillnad mot många andra länder.

Att den i flera fall anklagade chefen bara omplacerades och inte avstängdes i väntan på utredningen ger mig ytterligare anledning att betvivla att Ronneby kommun verkligen har en handlingsplan mot sexuella trakasserier. Det är just chefer och arbetsledare som ska ansvara för att arbetsmiljön är sådan att den motverkar sexuella trakasserier.

Att SVT Blekingenytt aldrig gav upp trots hårt motstånd är beundransvärt och viktigt för att anklagelser av detta slag inte ska få sopas under mattan. Vi vet hur vanligt det är att det finns makt- och beroendesituationer med i bilden, vilket gör det ännu svårare för den drabbade att hantera sexuella trakasserier. Efter SVT:s många inslag blev det också uppenbart för förvaltningsledningen att den anklagade chefen borde vara avstängd i avvaktan på utredningen. En inte obetydlig bekräftelse gentemot de anställda som anmält chefen.