Sune Håkansson kommenterar bloggen

Den 2.8. 22 publicerade jag ett inlägg med rubriken – ”Politisk tydlighet efterfrågas”

Jag skrev:

I dag är det bara 40 dagar kvar till valet den 11 september. Politikerna tycks vara mer rädda om sin semester än att ge väljarna adekvat information om vad de vill åstadkomma för Ronnebys bästa de fyra nästkommande åren.

Men jag skrev också:

Det är alltid intressant med debatter men jag vill veta vad partierna i Ronneby vill med Ronneby dom närmaste fem till tio åren.

Sune Håkansson har valt att blicka tio år framåt i tiden:

2032

Bengtbloggen visar missnöje med den kommunala debatten i Ronneby. Samma missnöje torde kunna riktas mot de flesta kommuner. Bengtbloggen efterlyser, kringsvid; Hur vill de olika partierna att kommunen ser ut om 10 år?

Dilemmat för kommunerna är att de har begränsade möjligheter att påverka utvecklingen. Statliga beslut har redan intecknat framtiden. Höjda utgifter för försvaret, ca 40 miljarder per år, kommer också att märkas i den kommunala sektorn. Staten tvingas skära i bidragen.

Mängden invandrare påverkar befolkningsutvecklingen. 100 000 nya invandrare påverkar befolkningstalet i de flesta kommuner. Stoppas invandringen blir det befolkningsminskning i många kommuner.

Jag är rädd för klimatförändringen. Jag tror att vi måste hålla nere energianvändningen rejält. Flygresor kortare än 50 mil kommer knappast att finnas. Flygplatsen i Ronneby blir nära nog avvecklad. I stället får vi snabba bussar längs E22. Bussen blir en rejäl konkurrent till tågen.

Höjda energipriser kommer att medföra att folk söker mindre bostäder. Finrummen är redan avvecklade.

Svenska kyrkan fortsätter att minska sin verksamhet. Många av dagens ”tillställningar” kostar mer än 1000 kr per besökare. Ingen annan ”kulturell verksamhet” får kosta så mycket. År 2032 är hälften av våra kyrkor stängda.

På mer än hälften av gravarna finns idag skylten ”återlämnad”. Få nya gravar öppnas- Minneslunden är det mest använda alternativet. Skatten till kyrkan kan sänkas.

Sjukhusen kommer att bli alltmer specialiserade. Ett bra resultat vid komplicerade operationer kräver övning, dvs många operationer på varje sjukhus. Karlskrona ligger illa till.

Kommunerna

Det är svårt för kommunerna att hålla sina befolkningsprognoser. Ronneby ligger mer än 1000 personer under antal som anges i bostadsförsörjningsprogrammet från 2018. Inte ens det kommunala bostadsbolaget har byggt enligt sitt uppdrag.

I framtiden kommer vi få än större konkurrens mellan kommunerna. Om Karlskrona lyckas få byggande av bostäder, blir det problem i Ronneby. Trösten är att Karlskrona hittills har lyckats än sämre med att skapa nya bostadsområden.

Våra äldre vet att de kan välja mellan kommunerna, både vad gäller trygghetsboenden (som det är brist på överallt) och äldreboenden. De vet att barnen sällan kommer på fysiska besök, man får se på varandra via datorn. Problemet för kommunerna kan vara att inflyttning av äldre till himmen är förlustbringande. Statsbidragen täcker alls inte kostnaderna. Däremot är inflyttning av pigga pensionärer vinstgivande.

Snabbare kommunikationer möjliggör konkurrens mellan gymnasieskolorna. Statsbidragen täcker kostnaderna. Detta gäller även högstadierna. Här ligger Ronneby illa till. Dåliga betyg förra året glöms inte så lätt. Alliansens misslyckande är allvarligt.

Generellt gäller att den kommun, som kan ge bra kommunal service till en rimlig kommunalskatt, kommer att vinna. Därtill krävs att man kan erbjuda tomtmark där folk vill bygga. Idag torde det vara nära kusten.

Slutligen: Kommunerna måste visa öppenhet. Där ligger Ronneby illa till. Man redovisar inte sina beräkningar, sina planer.

Kommunerna, liksom Region Blekinge, måste vara trovärdiga. Löftena vid förra valet måste ha uppfyllts. Där ligger Region Blekinge sämst till.

Sune Håkansson, Ronnebypartiet