Ronneby backar om taxehöjningar

Teknik, Fritid och Kultur har ett sparkrav på 6 miljoner kronor hängande över sig. I det läget kläcktes idén att höja taxor och hyror för föreningslivet i Ronneby. Även entréavgifterna för allmänheten till bland annat badanläggningar skulle höjas med fem procent.

Höjningen skulle enligt nämndens egen beräkning inbringa i runda slängar 150 000 kronor per år. Nämnden föreslog dessutom att höjningen skulle genomföras omedelbart.

Genom att scrolla ner några steg ser du hur jag kommenterade sparbeslutet för några dagar sedan.

Sedan frågan har lyfts i kommunstyrelsens arbetsutskott kommer beskedet att det inte blir någon höjning av föreslagna taxor. Enligt vad Sydöstran har redovisat i sin nätupplaga skjuts en höjning av avgifterna till efter valet, vilket i sig inte är någon större överraskning.

Av tidningens artikel framgår också att kommunens tidigare beslut att torghandlare och uteserveringar är avgiftsbefriade, skulle det enligt oppositionsrådet Magnus Pettersson rimma dåligt med att höja avgifterna för föreningslivet.

Nu får Teknik, Fritid och Kultur ge sig ut på ny jakt för att hitta besparingsmöjligheter. Taxehöjningarna ställs in under valåret men kan återkomma nästa år och på nyåret enligt kommunstyrelsens ordförande, Roger Fredriksson, m.  Ett besked som mycket väl kan komma att hjälpa vissa väljare att lägga sin röst på valdagen.