Anställda visade osviklig lojalitet.

Bilden vill visa att SJ hade vissa problem redan på 1980-talet men att personal stöttade i alla lägen.

Min far, som var SJ-anställd under sin livstid, hade klippt ut bilden ur en tidning. Varje gång det blev diskussion om något inom SJ tog han fram bilden och sa – ”här ser ni hur vi i personalen ser på vårt företag. Det handlar om en osviklig lojalitet. Inget är omöjligt.”

Jag tycker bilden är riktigt rolig vilket säkert också var fotografens mening. Vem hen var vet jag inte men bilden togs någon gång under 1980-talet.