Hur ska primärvården utvecklas?

Det är en av flera frågor som pensionärerna i Blekinge vill ha svar på vid en politikerutfrågning i Ronneby den 25 mars.

Det är numera tradition att de tre pensionärsorganisationerna, SPF Seniorerna, PRO och SKPF under valår bjuder in regionens politiker till publika utfrågningar.

I flera tidigare fall har det visat sig svårt för en del partier att ge direkta svar. I stället har man velat återkomma med svar. För att råda bot på detta problem är flera av frågeställningarna därför presenterade i förväg. Meningen är också att det ska ges utrymme till publika frågor.

Utfrågningen äger rum den 25 mars klockan 10.00 – 12.00 i aulan på Soft Center i Ronneby.

Moderator blir Ingemar Lönnbom, nybliven pensionär.

Redan i dag presenterade frågor:

  1. Regeringen satsar genom överenskommelser med SKR 11 miljarder på vården 2022. Förutom denna satsning avsätter regeringen 6 miljarder för covid-19-relaterad vård och för att hantera det uppdämda vårdbehov som uppstått. Vad innebär dessa satsningar ekonomiskt för Region Blekinge? Hur kommer medlen att fördelas och nyttjas? Inom vilka områden?
  2. Hur vill ni utveckla primärvården och särskilt äldremottagningarna? Vilka satsningar vill ni göra? Hur ser ni på samarbetet mellan regionen och länets kommuner? Finns det förbättringspotential? Hur utöka och förbättra samarbetet i så fall?
  3. Vilka satsningar anser ni vara nödvändiga för att öka personaltäthet samt antalet vårdplatser?
  4. Det har talats om att korta restiden med tåg inom Blekinge genom att minska antalet stopp. En sådan förändring skulle påverka berörda orter samt pendlare. Vad anser ni om detta? Hur ställer ni er till framtida satsningar på de mer miljövänliga magnettågen?
  5. Hur ser ni på kulturfrågorna i Blekinge? Kulturutbud, finansiering, mångfald, framtid etc?