Regeringen ger sig inte om Bromma

Regeringen har tillsatt en ny utredning som ska visa hur Arlanda ska utvecklas, men målet med utredningen är att lägga ner Bromma flygplats. Utredare blir Peter Norman och snabbt ska det gå. Han får endast fyra månader på sig. Redovisning ska ske 15 juni 2022.

Att snabbheten ska lyckas ligger i att den förra utredningen, som tittade på samma frågor som i denna nya utredning, presenterades så sent som i höstas. Även den förra genomfördes på fyra månader. Nu sägs att den förra utredningen var mer juridisk i sitt upplägg, lät infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) meddela i dag.

Regeringen har varit tydlig med att målet är att avveckla Bromma flygplats som är platsen för att knyta ihop landets regionala flygverksamhet. Man vill stärka Arlandas kapacitet genom utveckling och utvidgning av Arlanda inte minst för att säkra tillräcklig flygkapacitet i Stockholmsområdet om man lyckas lägga ner Bromma.

Reaktionerna var snabba och kraftfulla när den förra utredningen presenterades. Oppositionen anförd av Moderaterna har med en majoritet bakom sig lovat att riva upp ett eventuellt nedläggningsbeslut vid ett maktskifte.

Utredningen ska också se över vilka miljöprövningar som eventuellt behövs om en fjärde bana skulle behöva byggas vid Arlanda. Statliga Swedavia, som äger Arlanda, har dock redan sagt att anläggandet av en ny start- och landningsbana inte är aktuellt.

Att sjösätta ännu en utredning för att lägga ner Bromma mitt i en valrörelse verkar onekligen lite aningslöst.