Thorax – Vem gjorde vad och mest?

Samarbetet mellan Region Kronoberg och Region Blekinge är räddat när det gäller Thorax och hjärtsjukvården. I varje fall för stunden.

Var det ett samarbete mellan regionrådet Lennarth Förberg, alliansen, och oppositionsrådet Christina Mattisson, s, som bidrog till räddningen? Eller… När jag läser deras respektive inlägg på Facebook tar båda enskilt åt sig äran för räddningsaktionen.

Tag del av deras inlägg. Vad tror du? Varning: Det är valtider.

Socialdemokraterna Blekinge 

Så fort det blev känt att samarbetet mellan Region Blekinge och Region Kronoberg gällande hjärtsjukvården, Thorax, var hotat agerade vårt oppositionsråd Christina Mattisson. Genom att direkt kräva ett möte på politisk nivå mellan Blekinge och Kronoberg för att sätta stopp för detta.

– Risken var stor att detta skulle drabba hjärtpatienter i Blekinge och Kronoberg hårt och för mig var det självklart att detta måste stoppas varför jag tog omedelbara kontakter för att få till ett gemensamt möte, säger Christina Mattisson.

Under torsdagskvällen ägde detta möte rum och resultatet blev att samarbetet kommer fortsätta och även utvecklas.

– Jag är mycket nöjd med vad mötet resulterade i, vi stoppade hotet mot hjärtsjukvården och det var min absoluta ambition och det var därför jag reagerade direkt. Nu är det viktigt att de som jobbar med hjärtsjukvården får vara med i utvecklingsarbetet framåt. Jag kommer att fortsätta att följa den här frågan, säger Christina Mattisson.

Lennarth Förberg

En bra vecka för ett regionråd:

  1. Avtalet om thoraxsamverkan med Kronoberg skall inte sägas upp, utan utvecklas. Vi är även överens om att värna och utveckla vårt övergripande samarbete. Dialogen fortsätter vid kommande sammanträde med den gemensamma samverkansnämnden den 10 februari. Bägge parter är överens om att fortsätta utveckla verksamheten för att kunna ge den bästa möjliga vården i Kronoberg och Blekinge.
  2. Genom samtal och förhandling med Kronoberg och Kalmar har jag nått fram till en överenskommelse om Krösatåget som innebär att det ska etableras direkta tågförbindelser i pendlingslägen mellan Karlskrona och Alvesta, alltså direkt med stambanan mot Stockholm utan byte i Emmaboda. Det har länge varit hett efterlängtat av dem som pendlar med tåg. Heja Blekinge!