Äldres sociala samvaro räddad av valet

Jag läser i lokala bladet att politikerna i Vård- och omsorgsnämnden i Ronneby har gjort en kovändning. En politisk kovändning betyder att ledamöter har tagit ett rakt motsatt beslut mot tidigare. En ofta förekommande handling när ett val stundar. Dom får kalla det vad som helst, det viktiga är att dom äldre nu får behålla en viktig aktivitet.

I budgeten som klubbades i november skulle den nu räddade verksamheten försvinna. Räknenissar hade kommit fram till att man kunde spara 2 miljoner kronor på att avskeda fyra aktivitetssamordnare. Alliansförslaget vann med hjälp av SD-rösterna.

När verksamheten därefter skulle verkställa nedskärningen upptäckte man ett fel och inte vilket fel som helst. Felet kunde bli till en kovändning utan att politikerna behövde förlora i prestige.

När man räknat med att spara 2 miljoner kronor var förutsättningarna att man skulle ta bort fyra tjänster. Felet var dock att endast två av fyra tjänster var besatta! Dessutom var de två återstående deltidsbesatta! Tablå! Det som återstod var en försvinnande liten besparing om man vet att samma nämnd har ett besparingskrav hängande över sig på 40 miljoner kronor!

Aktivitetssamordnarna som nu blir kvar är naturligtvis glada men tillägger:

”Det luktar valfläsk om allting, även om jag tror att de förstått att det skulle blivit mycket dyrare om de hade sagt upp oss,” säger Marona Alm till BLT, en av aktivitetssamordnarna.

Visst är det valfläsk, men, vad då, huvudsaken är att verksamheten är räddad kvar tack vare valet nästa år. En granskning av de tunna ekonomiska uppgifterna i budgeten har naturligtvis också medverkat till kovändningen.

Frågan som inställer sig blir naturligtvis hur många fler sådana luftsiffror för att avyttra verksamheter som finns inbyggda i den budget som klubbades i november?

Verksamheten som räddas kvar är viktig för de äldre, det kan inte nog betonas. Den sociala verksamheten har delvis varit kantskuren till följd av pågående pandemi men nu är snart tre av fyra anställningar som aktivitetssamordnare besatta.

Målet med verksamheten är att erbjuda aktiviteter och sociala sammanhang för seniorer som bor i eget privat boende.

Vård- och omsorgsförvaltningen beskriver den räddade verksamheten på följande sätt:

”Aktivitetssamordnarna har till uppgift att bedriva hälsofrämjande och förebyggande insatser med målet att kommunens seniorer bibehåller hälsa och självständighet så länge som möjligt”.