Ronneby spår krympande ytterområden

Kommande befolkningsprognos med vidhängande bostadsförsörjningsprogram har klubbats av kommunstyrelsens arbetsutskott. Prognosen visar den tänkta utvecklingen fram till 2030 och ska ligga till grund för framtida planering.

Siffrorna har sammanställts av Sune Håkansson för denna bloggs räkning.

RONNEBYS FRAMTIDSPLANER

En kommun skall en gång per mandatperiod göra ett bostadsförsörjningsprogram. Däri brukar ingå en befolkningsprognos. Ronneby kommun har låtit Scb göra en sådan. Här redovisas den tänkta utvecklingen från 2020 till 2030, dels för kommunen som helhet, dels för nio delområden. Delområdena följer inte helt gamla gränser, men likväl kan de någorlunda identifieras.

Jag redovisar prognoserna dels för åldrarna 0-4 år (tänkt för barnomsorg och senare skola), dels för 85+ (äldreomsorg) samt totalbefolkning för åren 2020 och 2030. Reservation görs för slarvfel, etc.

                 Bräkne-Hoby   Backaryd-Hallabro   Eringsboda        Möljeryd        Listerby   

                 2020   2030      2020     2030             2020   2030     2020 2030       2020  2030

0-4            130     126         136      136                 29       25         54       59          118    128

85+            99       169         90         87                  29       29         15       27            44     83

Totalt       2312   2250      2316  2212                645    649        940   907           2480  2520

            Johannishus        Saxemara              Kallinge         Ronneby     Hela kommunen

0-4             76      102         46      49                   313   292      792    676          1694    1570

85+            34        71         33      44                    154  232      489    678            987      1409

Totalt       1286  1564       904  941                4858  4857    13651 13238     29372  29237

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att prognoserna skall utgöra underlag för framtida planering.

Prognoserna är framtagna under förutsättning att ”gamla linjer följs”, innebärande bland annat en relativt stor invandring.

Måhända blir det protester från samhällsföreningarna i Bräkne-Hoby, Backaryd och Hallabro. Man torde inte vilja se en befolkningsminskning.

Sune Håkansson