Sverige storsatsar på ambulansflyg

Naturligtvis ska flyget utnyttjas som transportmedel, inte minst i ett avlångt land som Sverige. Det har inte minst Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) som ägs av Sveriges 21 regioner, tagit fasta på.

Verksamheten är under uppbyggnad och en mindre flygplansflotta är beställd varav två flygplan redan har levererats. Sammanlagt sex flygplan har beställts av modellen Pilatus PC-24, tillverkade av det schweiziska företaget Pilatus Flugzeugwerke. Flygplanstypen används sedan 2019 som ambulansflygplan i Australien.

Beredskapsbaser blir Umeå, Stockholm/Arlanda och Göteborg/Landvetter som ska vara bemannade dygnet runt. Verksamheten startar i november och då i Umeå och Arlanda. Landvetter kommer igång i februari 2022.

Av flyg- och patientsäkerhetsskäl kommer flygplanen att bemannas enligt multi-crew, vilket innebär två kvalificerade piloter.

Enligt KSA är ambulansflygplanen utrustade med navigations- och kommunikationsutrustning för bästa flygsäkerhet vid krävande väderförhållanden. Planen kan landa och starta på landningsbanor som är kortare än 1000 meter, vilket innebär förmåga att landa på samtliga svenska trafikflygplatser.

En gemensam flygkoordineringscentral (FKC) placeras i Umeå och bemannas dygnets alla timmar av erfarna sjuksköterskor och kvalificerad operativ personal.

Det som nu håller på att förverkligas har sina rötter i en diskussion som påbörjades för flera år sedan. Idéerna var framtidsinriktade vilket inte minst besannades under pandemin när patienter i behov av akutsjukvård behövde flyttas till olika regioner. Denna nationella strukturering av vården ligger alltså helt rätt i tiden och innebär att Sveriges regioner och sjukhus ansvarar för olika typer av specialiserad vård. Det innebär, skriver KSA på sin hemsida, ett växande behov av flygtransport av patienter mellan sjukhus.

Flygambulans är också ett komplement till ambulans på väg och ambulanshelikopter.

I Blekinge är regionen just nu inbegripen i en diskussion var en ambulanshelikopter ska baseras. I Blekinge eller Skåne. Enligt Sydöstran har F 17 ratats på grund av att det saknas lämplig hangarbyggnad.