Lönesatsning för patientnära arbete

Försenad julklapp. Extra lönesatsning på 35 miljoner kronor.

Utöver en särskild bonus på 4000 kronor till medarbetare i Region Blekinge som har arbetat patientnära under coronapandemin föreslår Alliansen en lönesatsning på totalt 35 miljoner kronor extra i den kommande löneöversynen.

Pressmeddelandet i sin helhet:

  • Genom att avsätta 35 miljoner kronor extra i löneöversynen får medarbetare en långsiktig löneutveckling och inte bara i form av en engångssatsning. Det är en viktig åtgärd för att vara en attraktiv arbetsgivare och kunna behålla och rekrytera medarbetare, säger Lennarth Förberg (M).
  • Lönesatsning ska användas till de medarbetare som arbetar där det är svårt att behålla, rekrytera och där vi idag använder hyrpersonal. Satsningen ger en positiv signal som bygger på långsiktighet och vi ser det som en investering för framtiden, säger Lars Karlsson (C).
  • Alliansens förslag till regionstyrelsen innebär att löneökningsutrymmet för 2021 utökas med 35 miljoner kronor, som ska fördelas i ordinarie löneöversyn och i samverkan mellan parterna, säger Erik Lindborg (KD).
  • Hälso- och sjukvården har ett högt kostnadsläge, men det har inte sin grund i att löneläget hos vår personal är högt. Så ett förstärkt löneökningsutrymme ska inte ses som en kostnadsökning, utan åtgärden förväntas snarare leda till positiva effekter, säger Nils Ingmar Thorell (L).
  • En framgångsfaktor för att minska kostnaderna för hyrpersonal är vår förmåga att behålla medarbetare och vid behov rekrytera. Därför är lönesatsningen i detta läge helt rätt, avslutar Emma Stjernlöf (M).