Trampa trots inställd Bräknetramp

Arrangörerna av den årliga och populära Bräknetrampen har av känt Coronavirus tvingats ställa in årets upplaga. Meningen var att den skulle ha genomförts den 16 maj. När detta inte gick tog man sikte på hösten och nu är det den 15 maj 2021 man siktar på.

Men misströsta inte. Cykling är en härlig motionsform och ytterst lämplig för att ta sig fram på utmärkta vägar och på så sätt upptäcka Blekinges unika natur. Inte minst förfogar arrangörerna i Bräkne-Hoby över en mycket speciell cykelled kallad ”Bräkneleden”.

Tidigare har det i alla fall funnits en alldeles utmärkt guide för denna led som har sin sträckning i Bräkneåns dalgång. I guiden tolkas natur och kultur som man upplever utmed sträckan. Även i övriga Blekinge finns rika upplevelser antingen du cyklar eller vandrar.

Tag del av arrangörernas pressmeddelande:

Tyvärr har vi känt oss nödsakade att ta beslutet att inte genomföra Bräknetrampen 2020 på grund av rådande coronaläge. Tanken var att vi skulle köra den 5 september istället för i maj, men vi känner nu, att det vore oansvarigt av oss att samla så många människor redan då. Vi vet ingenting om utvecklingen.

Motiveringen lyder:

PERSONAL/FUNKTIONÄRER

Vi tänker i första hand på vår egen personal. Väldigt många som hjälper till att genomföra Bräknetrampen tillhör någon riskgrupp och det finns små möjligheter att minimera risken under pågående Bräknetramp.

BESÖKSSTATIONERNA

Vi tänker då även på alla dem som bemannar besöksstationerna utmed sträckorna. Svårt för dem också att se till att avstånd hålls mm.

EKBACKEN

Vi kommer inte kunna ha kontroll över, hur många personer som samlas/trängs i Ekbacken före start och efter målgång. Situationen i Ekbacken skulle bli ohållbar. Detta ansvar kan vi inte ta på oss för så många människor.

Berörda kommer att meddelas separat. Men vi deppar inte. Nu laddar vi för 2021!

Styrgruppen för Bräknetrampen

/ Ingegerd Linden