Virusåtgärder kräver information

Allt som kan göras för att förhindra spridning av det förhatliga Coronaviruset är välbetänkt. Även om det innebär betydande uppoffringar för stora grupper av människor. Däremot är det ibland lite si och så med informationen.

När vårdcentraler, som i mitt fall, endast informerar på sin hemsida om mer skärpta regler uppstår en onödig brist i den annars säkert välbetänkta åtgärden. Efter att, en dryg månad tillbaka, ha fått muntliga besked, är det lätt att missa två viktiga, nytillkomna rader på vårdcentralens hemsida. Lägg därtill att en stor grupp, företrädesvis äldre, även saknar såväl dator som kunskap om en sådan.

En information brevledes hade varit att föredra av flera skäl.

I dag, väl på plats för en provtagning, visade det sig att ingen längre ska ha tillgång till väntrum vilket i sin tur innebär att man inte heller ska ta sig in till receptionen. Nu är det tidsbeställning på telefon före alla slags besök som gäller. Ett mycket bra beslut för att förhindra smittspridning.

Viktig information brevledes hade dessutom varit bra för att förbereda såväl äldre som yngre på att det numera är väntetid utomhus som gäller. I dagar som dessa, när isande vindar har fått oss att glömma våren för ett tag är onekligen lämplig klädsel ett måste.

Vi var fem, sex huttrande personer som i dag med väl tilltagna avstånd väntade på vår tur att få ett blodprov avverkat. Solen sken men vinden var isande kall. Vad händer vid ösregn? Är det paraply och regnställ som gäller?

Frågan ställs utan någon som helst baktanke. Jag tycker åtgärderna är bra, men upplysning i syfte att förebygga såväl smitta som vanlig förkylning efterfrågas till kommande besök.

Håll ut och håll dig frisk, är mitt budskap till läsare av denna blogg.