Hjälp KRIF-hockey och miljön

I dag, när Coronaviruset sätter hela vårt samhälle på enormt stora utmaningar, vill jag stötta KRIF-hockey genom att förmedla ett upprop som kan hjälpa såväl hockeyföreningen som miljön.

Det är Miljöteknik som har slagit larm till KRIF-hockey och bett om hjälp att sanera ett naturområde. Dom bilder jag har sett från markområdet visar ett miljöbrott av stort format. Vem som ligger bakom nedskräpningen är inte klarlagt men nu ska platsen städas upp och det med hjälp av frivilliga krafter inom KRIF.

Naturligtvis lider hockeyklubben också av betydande ekonomiskt bortfall under rådande förhållanden med Corona. Ingen vet när vi kan återgå till den trygga vardagen och nu måste alla vägar testas för att i någon mån råda bot på inte minst svidande ekonomi.

KRIF har sedan länge ett pågående projekt som heter ”Pantamera” som går ut på att människor skänker burkar av olika slag. Dessa insamlade burkar kan föreningen sedan omvandla till viktig ekonomisk hjälp.

Detta är bakgrunden till att jag i dag låter KRIF och dess ordförande Conny Berg komma till tals i denna blogg. Här följer uppropet:

 VILL DU HJÄLPA OSS!

Som många av er läst på sociala medier har ett antal KRIFare hjälpt Miljöteknik med att plocka skräp i skogen någonstans i Ronneby. Vi gör detta dels för miljön och dels för vår ekonomi i KRIF.

Vi har en del kvar att plocka och det hade varit kanon om vi blir fler som kunde hjälpa till.

Nästa gång vi ska plocka är tisdagen den 7 april kl. 9 då samlas vi på soptippen i Angelskog.

Vi kör fram till ca kl. 13 denna dag. Det man ska tänka på är oömma kläder, bra skor, handskar och eventuellt lite fika till sig själv.

Har du lust och tid att hjälpa till några timmar på tisdag förmiddag så kontakta conny.berg55@gmail.com.

Tack på förhand!

OBS! DET ÄR VIKTIGT ATT VI HÅLLER PÅ FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMMENDATIONER. STANNA HEMMA OM DU HAR SYMTOM SOM SNUVA, HOSTA ELLER FEBER.