Tidningslöp berättar dåtidshistoria

Filmaren Mats Harrysson och fotografen Tommy Nilsson har på var sitt sätt lockat storpublik till Centrumbiografen i Ronneby. Detta med filmer från 1990-talet och stillbilder från 1989. Nostalgin har flödat och intresset för dåtiden kommer nog alltid att förbli stort.

Nu när publika arrangemang har starkt reducerats på grund av Coronavirus kan jag tänka mig att bjuda på ett stycke historia med hjälp av löpsedlar från Blekinge Läns Tidning på 1960- och 1970-talet.

Jag var anställd på lokalredaktionen i Ronneby 1969 – 1974 och då skulle man också lämna förslag på ett lokalt löp. Jag var samlare redan då och nu tänker jag att det i virustider kanske kan passa med en del korta tillbakablickar.

Säkert finns det en eller annan som eventuellt kan minnas vissa av löpen och vad de stod för.

Jag inleder med en löpsedel från onsdagen den 18 april 1973. Redan då hade Ronneby kommun problem med att få polisiär förstärkning. Förstärkning hade utlovats men Rikspolisstyrelsen svek i sista stund.

I nutid har rubrikerna haft liknande innehåll. Rubriken nedan är från 16 november 2019.