Karlskrona förlorar 20 milj. på s-löfte

Söndagens utspel från statsminister Stefan Löfven (S) om att mer pengar ska fördelas om från storstadslän till glesbygd har mottagits positivt i många regioner men naturligtvis sablats ner på bred politisk nivå när det gäller t ex Stockholm.

Hur kommer då utspelet att gynna Blekinges fem kommuner? Den frågan har jag ställt till nationalekonomen, Sune Håkansson som snabbt kommer med det här svaret att Karlskrona FÖRLORAR 20 miljoner kronor och att övriga kommuner i Blekinge och region får tillskott.

”Budgetarbetet pågår i kommuner och regioner. På de flesta håll ser det illa ut för 2020, än värre för 2021.

Hoppet står till högre statsbidrag. Socialdemokraterna synes ha satt ner foten. Förvisso klagar S i Stockholm, än mer M i Stockholm, men också C i Stockholm. SD synes passa.

Mycket talar för att vi får nya regler först från 2021. Det skall förvisso kompromissas.

Åter till nuvarande S-förslag, som förvisso inte är officiellt presenterat. De här redovisade beloppen utgör den vanligaste tolkningen av statsministerns tal häromdagen. Beloppen gäller per år:

Olofström vinner 22 miljoner kronor

Ronneby vinner 32 miljoner kronor

Karlshamn vinner 20 miljoner kronor

Sölvesborg vinner 12 miljoner kronor

Karlskrona FÖRLORAR 20 miljoner kronor

Region Blekinge vinner 90 miljoner kronor

Även för vinnarna räcker inte beloppen. Sparbeting kvarstår. I Karlskrona blir det etter värre.”

Sune Håkansson