Ronneby – en vacker historisk stad

Årets historiska stadsvandring i Ronneby med dramatiserade inslag utspelar sig på 1800-talet. Det är då – 1882 – som Ronneby återfår sina stadsrättigheter.

Vi är en grupp på uppskattningsvis 80 intresserade som i god tid har intagit det stenlagda torget som har förändrats så många gånger genom historien. Det är turister men det är också påfallande många Ronnebybor som vill veta hur staden vid Ronnebyån fungerade under 1800-talet.

Ån utgjorde vid den tiden en viktig gräns. Norr om vattnet var det stad och söder om var det landet, Ronneby landskommun.

Fiskargumman med son gestaltade av Kseniya Ani och Melwin Rosander. Köpglada tanter på jakt efter nyfångad gädda, Malin Holm och Mia Österhof.

Det är Ronneby Folkteater med skådespelare och guiden, Anders Johnsson som under en och en halv timme ger vandringen ett rikhaltigt innehåll. Urban Jönsson har skrivit manus och med tidsenlig klädsel blir historien levande. Även för infödda Ronnebybor var det i flera stycken en ahaupplevelse som naturligtvis resulterade i många kommentarer och höjda ögonbryn.

Mia Hoff, Malin Holm och Anders Johnsson gestaltade det fina folket i dåtidens Ronneby.

Anders Johnsson kan verkligen sin stad utan och innan. Namn, årtal och företeelser, inte utan poänger, utgör helheten personifierad. Lägg därtill att han med precision lotsar gruppen över järnvägsspår utan att krocka med tågen. Han kan även tidtabellen.

Det handlar om häradshövdingarna Gadd och Lindblom och det handlar naturligtvis om Kockumverken där inte ens fabrikstutan saknas. Nedre Brunnsvägen har en rik historia i sig och naturligtvis skänker jag dåtidens ångbåtar som inte minst var begärliga mål för oss yngre på 1940- och 1950-talet. Nu ser vi bara kajkanten som vittnar om en flitig båttrafik i ån.

Mamma och son på lunchrast från Kockumverken. Malin Holm och Melwin Rosander som i denna scen gör en lysande insats.

”När Ronneby blev stad igen” är rubriken för årets stadsvandring som genomförs varje onsdag under juli och en bit in i augusti. Arrangemanget är ett samarbete mellan Ronneby Folkteater och Ronneby kommun.

Efter att vandringen avslutats hördes flera kommentarer i stil med – ”Ronneby är en vacker stad och med en rik historia”.