Pilot dog för att förhindra katastrof

 

Måndagen den 29 oktober 1962 kunde ha slutat med en katastrof och en stor del av bostadsområdet Björkehed i Kallinge kunde ha varit utplånat och många människor ha mist livet den eftermiddagen.

Katastrofen kunde undvikas tack vare pilotens modiga ingripande som ledde till att han själv miste livet. Efter haveriet skrevs följande rapport:

”Motorstörningar på knappt 100 m höjd direkt efter start. Ff har försökt svänga tillbaka till fältet för att landa där men på 40 m höjd och några hundra meter kvar till fältet visar fpl tecken på att tappa höjd pga dåligt med fart. Fpl har kurs rakt mot ett villakvarter med lekande barn och det verkar som ff gör ett försök att undvika en katastrof så han girar skarpt till vänster. Fpl viker sig och plöjer en kort gata i skogen, rutschar över en länsväg, bryter genom stängslet till fältet och fortsätter rullandes 75 m in på området innan det stannar. Ff (kadett vpl L-E B), (FFSU), omkom.
Ff hade 1961-06-08 hoppat från ett fpl med motorstörningar och hade då sagt:
”Jag var för orutinerad. En annan gång kommer jag inte att ha så brått att lämna fpl.”. Kan detta ha bidragit till att ff har försökt nödlanda på fältet? (SE, L)”

SVENSK FLYGPLANSHISTORIK
Med inriktning på militära flygplan och Flygvapnet
Swedish Aircraft Historical Review (only available in Swedish)

Piloten, kadett Lars-Eric Bergman, hemmahörande i Stockholm, hade just startat för att återvända till hemmabasen som var F 11 i Nyköping när han fick motorstörningar på 100 meters höjd. Han svängde vänster, som det anges i rapporten, och flög på ca 40 meters höjd över Bredåkra hed. Det var då han upptäckte alla hus i bostadsområdet Björkehed och avvärjde därmed en katastrof genom att svänga mer vänster. Därmed undvek han att krascha flygplanet i bostadsområdet men det kostade honom också livet. Det var Bredåkravägen han kanade över efter att flygplanet slagit ner omedelbart söder om vägen.

Lars-Eric Bergman blev därmed en av de 98 piloter som genom åren förolyckades med SAAB J 29 Tunnan. Totalt levererades 661 Saab 29 till flygvapnet och av dessa kasserades inte mindre än 240 efter haverier.

Det fanns olika orsaker till haverierna men en betydande del för Saab J 29 och J 29 S var motorproblem.

Haveriet i Kallinge den 29 oktober 1962 berodde också på en krånglande motor. 

Haveriet beskrevs i Svenska dagbladet den 30 oktober på följande sätt:


Saab 29 Tunnan fyller i år 70 år. Den 1 september 1948 genomfördes den första flygningen och det var då västra Europas första pilvingade jaktflygplan. Något av en ikon i flyghistorien. En stor del av senaste numret av medlemstidningen ”Svensk Flyghistorisk Tidskrift” ägnas åt Sveriges första ”riktiga” jetflygplan.