Tråd med stark symbolisk innebörd

I all kommunikation gäller det att hålla sig till ämnet. Det gäller att ha en röd tråd. Den röda tråden har länge varit ett uttryck för en sammanhängande berättelse. Att förlora sammanhanget innebär att man tappar tråden.

I Japan har tråden en stark symbolisk innebörd som konstnären Chiharu Shiota också använder sig av som uttrycksmedel när hon i sommar representeras av två konstverk på Wanås.

Att bygga ett helt hus av en enda lång röd tråd är en konst i sig som i sin tur ger många infallsvinklar där jag står i den gamla skånska storladan och betraktar byggnader av så skilda slag. Dåtidens byggkonst var mer rejäl, präktig och praktisk än den nu aktuella konstnärliga och känslofyllda men som tillsammans bildar en symbolik i sig.

Chiharu Shiota vill i en tid när så många känner sig rotlösa förankra oss i tillvaron med ”minnenas och drömmarnas trådar” och därmed visa att de strävar mot framtiden.

I Japan signalerar rött starka känslor och vitt oskuld och renhet. När rött och vitt används tillsammans anses de vara lyckobringande färger medan en kombination av svart och vitt signalerar sorg.

För mig har alltid rött förknippats med kärlek och omtanke, men rött kan också betyda fara och varning. I trafiken betyder som bekant rött att vi måste stanna medan grönt är inbjudande och tillåtande.

Konstverken inbjuder till otaliga reflektioner där endast din egen fantasi och inställning till livet kan sätta gränser. Det offentliga rummet med en natur som nu mestadels bjuder på skir grönska är naturligtvis den ultimata platsen för eftertanke och själslig avkoppling långt från politisk träta som mest går ut på att svartmåla.

Chiharu Shiotas konst kan tillsammans med övriga inbjudna konstnärer för året ses på Wanås t o m 4 november.