”Vill göra ett bra Blekinge ännu bättre”

Redan titeln på Tommy Nilssons tionde bokutgivning ”Vårt vackra Blekinge” slår fast vad författaren har för syfte med årets utgivning. Han vill att alla ska upptäcka och gilla vad de ser av Blekinge. I ett personligt brev till mig förtydligar han sig med följande meningar:

-Utan att på något sätt vilja jämföra mig med honom vill jag citera vad USA:s tillträdande president John F Kennedy sa i sitt installationstal i januari 1961.

”Fråga dig inte vad ditt land kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt land”.

-Jag ändrar lite i Kennedys tal och säger i stället så här: ”Fråga dig inte vad ditt Blekinge kan göra för dig, utan vad du kan göra för ditt Blekinge”.

Tommy berättar att hans stora drivkraft är att själv försöka göra något för att ett redan bra Blekinge ska bli ännu bättre. I stället för att alltid kritisera andra människors arbete är det bättre att själv försöka bidra till att göra något positivt för Blekinge och människorna som bor här.

I september 2016 fick jag också ett brev från Tommy Nilsson som då berättade om sitt nya stora projekt ”Upptäck ditt Blekinge”. I projektet ingick en ny bok om Blekinge med planerad utgivning i juni 2017, en fotoutställning om Blekinge med premiär hösten 2017, en föreläsningsserie om Blekinge från september 2017 fram till november 2018, dessutom ett antal studiecirklar om Blekinge i samarbete med något eller några av de större studieförbunden i länet.

Nu säger han:

-Nu är hela projektet på väg att gå från ord på papper till konkret verklighet. Boken ”Vårt vackra Blekinge har premiär den 22 juni på självaste Lövmarknaden i Karlskrona.

Tommy Nilssons fotoutställning om Blekinge får premiär på Blekinge museum i Karlskrona i september 2017 och ska sedan turnera i länet under drygt ett år. Föreläsningsserien startar i september.

-Jag kommer att åka runt med den i alla Blekinges fem kommuner fram till november 2018. Studiecirklarna om Blekinge kommer också att starta hösten 2017 och då i samarbete med ABF Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan Blekinge, berättar Tommy Nilsson som ser fram emot allt detta nya i sitt breda uppdrag.

Bilder ur boken:

Årets bokomslag.

Sång i Hoby Ekbacke av svensktoppsstjärnan Sanna Nielsen. Medverkade i Hoby Gammelsönda 1997 och då 12 år gammal.

En båttur i blekingsk sommarkväll. Ronnebyån i juni 1989.