Ett landskapsdjur av rang

Plötsligt låg den där hjälplös på rygg och sprattlade intill ytterdörren. Jag vände försiktigt på den och dess steg styrdes mot en rabatt. Den glänste vackert och det var en Ekoxehane av rang och storlek större.

För inte så länge sedan var den rödlistad men är inte det längre. Naturligtvis är den fridlyst och vi vet att den finns i vårt rikt förekommande ekskogsbestånd, inte minst här i trakterna av Johannishus.

Vid en inventering 2013 noterades flest Ekoxar i Blekinge och Kalmar län och här i Blekinge var det Ronneby och Nättraby som uppvisade flest antal.

Det tar fem år för larven att utvecklas och ofta är det i stubbar som den föds och växer till. Som fullvuxen lever den bara några veckor kring midsommartid. Fortplantningen är målet och efter det släcks livslågan snabbt.

Det känns mäktigt att på nära håll få se Blekinges landskapsdjur och att den verkligen finns och tycks trivas bland alla våra lika stolta gamla ekar.