Är Blekinges politiker skrivkunniga?

Frågan är högst berättigad och jag ska använda politiska chefredaktören Sylvia Asklöf Fortell på Blekinge Läns Tidning som exempel.

Redan för en månad sedan, lördagen den 25 mars, skrev Sylvia och ställde frågor till kommunstyrelsens ordförande i Karlshamn, Per-Ola Mattsson, socialdemokrat. Frågorna, som gällde Karlshamns kommun och Nordstream, var viktiga inte minst ur ett samhällsdemokratiskt perspektiv.

Svaret från Mattsson uteblev och istället svarade han sina vänner på Facebook!? I dag gjorde Sylvia ett nytt försök att få svar, ett sådant har nämligen lyst med sin frånvaro i en månad trots två uppmaningar till svar. Troligtvis kommer det inget svar nu heller.

Att ledande politiker i Blekinge inte skriver insändare eller svarar på insändare…. ej heller går i polimik med politiska chefredaktörer vid de två länstidningarna är ingen nyhet. Så har det varit i åratal och Sylvia ska nog inte hoppas för mycket på sitt uppfordrande krav på svar.

Nästan samma förhållande med kompakt tystnad råder häpnadsväckande nog också under valår och skulle ett aktstycke trots allt dyka upp kan man utgå ifrån att inlägget antingen är centralt producerat av partiet eller författat av politiska sekreterare.

Ofta är kunskapen hög bland politiska sekreterare som dessutom i många fall har till uppgift att råda politiker hur ett eventuellt svar ska utformas. Ofta stannar det ändå vid total tystnad. Uppfattningen tycks vara att en eventuell storm ebbar snart ut.

Av denna totala avsaknad av politisk debatt har jag sedan länge dragit den drastiska slutsatsen att Blekinges ledande politiker saknar skrivkunskap.

Till Sylvia Asklöf Fortell vill jag säga – sätt en granskande journalist, om sådan finns efter besparingar, och låt hen spana efter handlingar på kommunkansliet i Karlshamn men även på hamnkontoret. Givetvis måste det finnas handlingar som reglerar den uppmärksammade Nordstreamaffären. Leta rätt på dem och kräv att de lämnas ut. Gör det på plats!

Du måste inse att det inte räcker med att ställa frågor i din tidning. Jag tror att lokala ledarsidor (politisk text) har spelat ut sin roll. Blekinge utgör ett fullgott exempel på att gammalmedia som i detta fall inte längre fungerar. Två ledarskribenter på BLT t ex skulle vid ett slopande av tjänsterna ge välbehövliga pengar till ett par grävande journalister i stället.

5 svar på ”Är Blekinges politiker skrivkunniga?

 1. Hej Bengt! Jag har uppmärksammat att du har följt upp mina artiklar vid flera tillfällen. Det uppskattar jag. Din slutkläm här ovan, att vi ledarskribenter bör avskedas till förmån för grävande journalister, tycker jag därför är något märklig. Var det inte jag som var först på bollen med att skriva om detta? Om inte jag hade skrivit om saken hade kanske ingen skrivit om det. Men sen håller jag med dig. Jag hyser väldigt lite hopp om att få svar från Mattsson. Det är inte heller därför jag har frågat efter svar från honom vid flera tillfällen. Utan för att just visa att jag inte får svar. Det tycker jag är lika viktigt att lyfta fram. //Sylvia

  • Tack Sylvia för din kommentar.
   Ja, att väcka eller få svar från maktfullkomliga politiker på lokal nivå mellan valåren kräver tydligen envishet och skärpt bevakning av ovanligt slag.
   Jag ska villigt erkänna att jag valde det drastiska exemplet att föreslå en nedläggning av den politiska ledarredaktionen med den baktanken att eventuellt fånga några enstaka politiker som lätt skulle kunna svälja betet och hålla med. Inte heller detta grepp var framgångsrikt. En enda skrivkunnig politiker orkade svara och han höll inte alls med mig om förslaget.
   Hans och min ärliga tanke är att den politiska bevakningen behövs, inte minst för att tidningen ska kunna uttrycka sina tankar och sätta politiska beslut i blixtbelysning. Jag tror att ni med ökad kraft borde än mer ifrågasätta och granska hur kommuner och landsting i detta län handskas med skattemedel. Ledande politiker måste rimligen ge rimliga förklaringar till sina beslut.
   Att som Per-Ola Mattsson enbart kommunicera med sina vänner på Facebook visar att han saknar svar till sina ickevänner. Att diskutera med redan trogna politiska FB-vänner kräver ingen större arbetsinsats. Men att svara en större publik (allmänheten) skulle antagligen vara en tämligen framgångsrik metod om den började utnyttjas.
   Så Sylvia, ge inte upp. Öka trycket och lycka till.

 2. Jag tror inte alls att lokala ledarsidor har spelat ut sin roll. Tvärtom, lokala ledarsidor är efterfrågade, och kan vara synnerligen läsvärda.
  Den grävande journalisten skall producera fakta. Ledarskribenten kan därtill leverera omdöme.
  Exempelvis: Miljöteknik i Ronneby har entledigat (avskedat) sin VD. Fortfarande vet vi inte varför. Hur mycket kostar det företaget. Det vet vi inte heller. Var det hela bra skött? Det är här omdömet från ledarskribenten behövs.

 3. Karlshamns starke man Per-Ola Mattsson (S) har heller inte lyft frågan om akutfrågan för västblekingarna. Här tiger han tillsammans med sina andra kollegor i länet. Nu har vi olik vård i länet med en akut i Karlshamn som endast tar in vissa patienter. Nej! Som kommunalråd får du faktiskt ge dina väljare mer än tysthet!

  Vi i opinion västblekinge kommer inte att acceptera en sådan passivitet från våra styrande politiker. Vi kommer att ställa krav på er nu när valrörelsen starta!

 4. Skriva, eller inte, men den nonchalans har jag under mina snart 75 aldrig tidigare aldrig skådat, ljuga o inte svara, är det den nya politiken som genomsyra sossarna i Blekinge.
  __________
  Öppet brev till landstingets ordförande, Jan Björkman, Landstinget, Karlskrona.

  Bäste Jan Björkman!

  Nu är det verkligen dags att Du tar bladet från munnen och förklarar varför Du – som den främste i landstinget – stillatigande har gått med på den ofattbara nedrustningen av sjukhuset i Karlshamn. Jag vill att Du svarar på några frågor och utmanar Dig på debatt i sjukhusfrågorna i länet. Du har lång politisk erfarenhet och vet, att det är politikers uppgift att svara inför oss väljare, era uppdragsgivare.

  Jag föreslår, att vi denna vecka träffas i sjukhuset i Karlshamn för denna debatt. Ställer Du upp nu, eller försöker Du igen tiga Dig igenom de upprepade skandalerna om Karlshamnssjukhuset?
  Din tystnad i alla år är inte bara pinsam. Den är oförsvarlig, oacceptabel.

  Här är några aktuella frågor:

  -Varför godkände Du partikamratens, Marie Sällström, avveckling av IVA?
  -Varför har Du med tystnad accepterat den systematiska avvecklingen av den ena avdelningen efter den andra i Karlshamnssjukhuset?
  -Du lovade i valrörelsen 2010, att akuten i Karlshamn skulle vara dygnsöppen. Du och Kalle Sandström. Men bara drygt ett år senare stängde den på natten. Förklara nu för mig och allmänheten detta svek! Varför svek Du, Björkman? Och varför intar Du nu, när Ditt parti och Du som högste bas för landstinget, plötsligt över en natt avser att stänga akuten helt?

  Är detta politisk moral och hederligt mot väljarna? Är det så politiker i ansvarig ställning skall handla? Svara nu, Björkman, svara!

  Vid ett tillfälle sa Marie Sällström till mig, att man måste satsa på sjukhuset i Karlskrona för matt stoppa utomlänsvården. Du accepterade även detta. Precis som Dina partivänner, som är kommunalråd i Din egen kommun, min kommun och Karlshamn har tigit om akuten. Denna tystnad – och Din tystnad – är ynklig! Starkt ord men sant.

  Karlshamns sjukhus ligger geografiskt perfekt för att ge befolkningen i västra länsdelen bra sjukvård, fullvärdig akutsjukvård. Men det struntar Du tydligen i.

  Jag – och tusentals och åter tusentals invånare i länet – förstår inte detta. Hur kan Du med Din ansvarsfulla politiska bakgrund svika löften och tiga Dig igenom besluten. I många insändare har ju frågor ställts till Dig. Men inga svar har kommit.

  Det är dags nu, Jan Björkman. Svara nu äntligen på varför Du har agerat som Du gör och varför Du har accepterat ovanstående och struntat i vallöftet från 2010.

  Ordet är Ditt – men snabbt! Möt mig i Karlshamnssjukhuset. Jag tar debatten. Vill och vågar Du?

  Sölvesborg den 31/8 2016 / Kjell Hallberg

Kommentarer är stängda.