Ronneby kommun anställer modernt

Före 2010, för endast sex år sedan, hade det I Ronneby kommun varit helt otänkbart att en kommundirektör eller förvaltningschef gjort följande uttalande till massmedia:

”Efter en lång och spännande rekryteringsprocess med många kvalificerade sökande till tjänsten som Kommunikationschef i Ronneby kommun har jag idag beslutat anställa Anna Ekberg på tjänsten”.

Pressmeddelandet har kommundirektör, Magnus Widén som avsändare. Ett frigörande och modernt uttalande, dessutom helt i linje med vad Ronnebyalliansen kämpat för allt sedan valet 2010.

Före 2010 var det vänsterpartierna som styrde i Ronneby och då hade en anställning varit utesluten utan politiskt beslut. Dåtidens personalutsskott skulle behandla alla anställningar, således inte enbart chefer.

Processen var omfattande och förvaltningschefer hade att fylla i speciella blanketter och inte minst skulle anställningsförslaget innefatta en motivering till varför man ville/behövde anställa någon överhuvudtaget och en konsekvensbeskrivning om man INTE anställde någon. Ofta handlade det om att anställa en ny person/efterträdare när någon avslutat sin anställning.

Den här processen har Ronnebyalliansen, inte utan motstånd, slopat på senare år. Nu har respektive förvaltningschef ansvar och rätt att anställa personal utan inblandning av politiker.

Hur var det nuvarande kommunalrådet i Ronneby, Roger Fredriksson sa till media i samband med att budgeten presenterades?

”Vi har gått från att vara den sextonde sovjetstaten till att bli en liberal kommun.”