Olofströms äldre debiteras schablontid

I dag publicerar jag ett inlägg från Kjell-Åke Björklund i Jämshög som berättar att Olofströms kommun har genomfört en taxehöjning för hemtjänst utan att först informera. Utan någon som helst förklaring ska de äldre nu plötsligt betala för 1,5 timmes städning trots att uppdraget endast utförs under en timme.

Kommunen har utan närmare förklaring vid förfrågan uppgivit att man debiterar en schablontid. Vad som menas med schablontiden har man inte kunnat förklara.

När myndigheter, som i detta fall, höjer avgifter är det deras skyldighet att i förväg informera om eventuella förändringar. Dessutom ska den drabbade få en nogsam förklaring till varför förändringen genomförs. Så har i detta fall inte skett.

Ett politiskt beslut

”Jag har haft hjälp med städningen av Hemtjänsten 2 timmar i månaden men de får endast utföra dammsugning och torkning av golven. ( Politiskt beslut ) Detta har kostat 230 kr per timma, alltså 460 kr sammanlagt per månad och då tillkommer det avgiften på 200 kr i månaden för det som man kallar för ” Trygghetslarm ” men som jag betecknar som ett ”Otrygghetslarm ” därför att det vid några tillfällen som jag larmat har det tagit över en timma innan någon personal kommit till mej. På tid utanför ordinarie arbetstid är det patrullerna från primärvården som har hand om ”Otrygghetslarmen ”

Men så i slutet av maj månad eller i början av juni kom det en inbetalningsavi där jag skall betala 890 kr i månaden, detta utan någon som helst information. ( Även detta ett politiskt beslut ) Och nu kommer det märkliga – Olofströms kommun har ändrat på tideräkningen så att man nu debiterar för 1,5 timma, men jag får inte mer hjälp än en timma som jag haft förut.

Jag frågade vad det var frågan om. Varför man nu ska betala 890 kr i månaden men fortfarande bara 2 timmas hjälp per månad. Som förklaring hade kommunen hittat på något fiffigt och kallar de 0,5 timmarna som man lagt till som ” schablontid ”som jag då inte får något utfört på. I min värld är fortfarande 1 tim 60 minuter. Detta kostar nu per månad 345 kr x 2 = 690 kr + 200 kr för ” Otrygghetslarmet ” totalt 890 kr per månad. För oss pensionärer i grupp 3 blir det en höjning med cirka 25% eller 260 kr i månaden det är mycket pengar när man har en liten dålig pension.

OBS! Jag klandrar inte tjejerna som jobbar i hemtjänsten och primärvården, de utför sina uppdrag på ett mycket förtjänst fullt sätt, de är mycket uppskattade av oss som behöver trygghet dygnet runt. (Felet ligger hos politikerna, de är rena amatörerna i många frågor och vet inte ett smack om detta.)   Jag skall också lägga in en Medborgarmotion om att det är dags att byta ut de 30 år gamla analoga larmen från 1986 mot ny modern digital teknik och då först kan man kalla det för ” Trygghetslarm ” både för brukare och personal.”

  Kjell-Åke Björklund / Jämshög.