Frågan som nästan ingen talar om

Ledare

Mellan 2024 och 2030 kommer antalet personer över 80 att öka med ytterligare 200 000 och minst en fjärdedel av de som är över 80 år behöver sjukvård med tillgång till sjukhusbäddar.

Det behöver alltså byggas ett antal sjukhus för att kunna hålla dagens standard och täcka ett behov som vi vet kommer.

Fler unga måste utbildas och redan anställd personal måste lockas att stanna kvar i yrket. Eftersom sjukhusbyggande och utbyggnad av tillgången på kvalificerad vårdpersonal tar mycket lång tid, borde förberedelserna för att möta den nya situationen vara i full gång.

Det är professor Inger Enkvist som i en krönika publicerad i Svenska Dagbladet slår larm och försöker väcka politiker i denna viktiga framtidsfråga.

Inger Enkvist har i sin tur lyssnat till professorn i geriatrik, Sölve Elmståhl vid Lunds universitet, som i ett föredrag belyste det friska och det sjuka åldrandet och den samhällsplanering som hänger samman med denna fråga.

Inger Elmkvist anser att det är hög tid att debatten och planeringen för framtiden startar snarast. Hon avslutar krönikan:

”Sker inget kommer det att saknas sjukhus, vårdpersonal och pengar och vi hamnar då i svåra diskussioner om prioritering.”

Du kan läsa hela hennes krönika på:

http://www.svd.se/fragan-som-nastan-ingen-talar-om/om/ledare-kolumnister