Snabbt sjukhusbygge i Karlskrona

Sjukhus 2

Medan politiker fortfarande diskuterar ekonomiska skillnader mellan att lappa och laga och bygga nytt har en ny byggnad skjutit upp ur berget vid sjukhusområdet i Karlskrona. Bygghastigheten är hög i likhet med redan överskridna ekonomiska beräkningar.

Byggnaden går under beteckningen ”Byggnad 45” och kallas Paviljongen. En ganska unik benämning eftersom den uppförs i betong. Se Bilder!

I debatten som har förevarit och som fortsätter på måndag i fullmäktige har det gjorts gällande att det brådskar med patientlokaler. Men den byggnad du ser på bilden är inte ägnad åt att förbättra för patienten.

Till en början ska byggnaden innehålla laboratorium men ska snabbt och smidigt kunna byggas om till administrationslokaler. Något som fått en del av personalen att reagera.

-Vi har dagligen stora överbeläggningar av patienter och alla tänkbara utrymmen utnyttjas redan i dag till bristningsgränsen, säger personal som tror att talet om laboratorium är en slags skenmanöver.

Sjukhus 1

Personer med insyn har berättat att det finns signaler om att Karlskrona kommuns administration ska flyttas till landstingets nuvarande lokaler Vämö center.

När väl alternativet om att bygga ett nytt sjukhus mitt i Blekinge kom upp till diskussion blev det fart uppe på berget i Karlskrona och på bilderna ser vi resultatet. Taklagsfesten är redan avverkad. Men tyvärr började man i fel ända.

Allmänheten har också svårt att förstå att man redan nu bygger i stor skala vid sjukhuset i Karlskrona trots att avgörande klubbslag ska fällas först på måndag i fullmäktige. Som det ser ut nu är man redan långt framme med att växa sig fast i Karlskrona. I dagsläget har oppositionens klagan på uteblivna siffror och jämförelser föga betydelse. Tyvärr! Att majoriteten plötsligt har ändrat strategi från lappa och laga till att bygga nytt i Karlskrona och Karlshamn är också en omsvängning som redan har fått tidigare prognoser att spricka rejält.

Sjukhus 3

Vid en presskonferens i dag blev det klart att alliansen står fast vid sina tidigare beräkningar, nämligen att byggandet av ett nytt sjukhus blir 3 miljarder billigare än att bygga på två platser.

-Det handlar om rationaliseringsvinsten som blir 3 miljarder, 100 miljoner kronor per år i 30 år.

Den utredning som nu har presenterats visar endast investeringskostnader. Det saknas fortfarande en finansieringsplan och en ekonomisk kalkyl. Men som sagt, oavsett dessa siffror tänker majoriteten ändå använda skattemedel på sitt betydligt kostsammare sätt.

På måndag presenteras en ny och kritisk rapport från revisorerna men det blir väl som flera gånger tidigare, man byter ut kritiska revisorer och kör vidare.

Bilder: Bo Arnesjö