Kalle Sandström har en hemlighet

Vid ett antal tillfällen har Anders Hansell publicerat ett antal intressanta och kritiska insändare riktade till Landstinget Blekinges politiska ledning. Senast i går måndag (14.3.16) ville han veta vad Kalle Sandström vet som vi andra inte vet.

Vi är många blekingar som är lika nyfikna som Anders Hansell och naturligtvis är det inte mer än rimligt att vi omgående får ett svar från Kalle Sandström.

Sandström

Kritiken och frågorna från Anders Hansell är extra intressanta eftersom han så sent som under fjolåret tillhörde landstingsdirektörens ledningsstab. Han var då ansvarig för uppdragsstyrningen, en verksamhet han haft sedan 2010.

I samband med en presentation av sin person var han också öppet kritisk till arbetets upplägg. Han har lämnat Landstinget Blekinge med pension. Hans presentation är daterad 7 april 2015. Se nedan.

Hansell 2

Hansell 1