Ronneby förfogar över rika samlingar

DSC04378

Blekinges äldsta stad Ronneby har en rik historia och tack vare en flitigt arbetande ideell förening har man nu en ansenlig skatt i form av föremål och fotografier.

Det är medlemmarna i Ronneby Musei- och Hembygdsförening som med kunskap och arbete har räddat Ronnebys historia för eftervärlden.

Drygt 25 000 föremål finns registrerade och merparten av dessa är nu också registrerade digitalt. Lägg därtill 7 500 bilder som är digitaliserade och registrerade. Samlingen innehåller bl a Blekinges äldsta bild.

Detta och mycket annat avslöjades när Ronneby Musei- och Hembygdsförening hade årsmöte för några dagar sedan. Det som saknas är ett stadshistoriskt museum. Frågan väcktes första gången 1933 och har nu 83 år på nacken vilket måste vara rekord för att tala om politisk långbänk.

DSC04381

Hembygdsföreningen bildades 1965 i akt och mening att sätta fart på museifrågan. Närmast ett förverkligande var man i början på 1970-talet då föreningen anvisades Kvarnen och Möllebackagården som lämpliga att inrymma Ronnebys museum. Så blev det dock inte och nu är det ett museum för Gribshunden och Guldgubbarna i Vång man diskuterar med förtur.

Björn O Svensson som omvaldes till ordförande berättar om de senast registrerade föremålen:

”Den nyregistrering som genomfördes i Gjuteri- och Emaljmuseet och Modelladan omfattar 17 300 föremål. I Risanäs skolmuseum är 2 200 föremål registrerade. Dessa samlingar är nu i sin helhet registrerade digitalt.

DSC04397

 

”När det gäller äldre samlingar har vi inte lika klara siffror. De har katalogiserats vid olika tillfällen av olika personer och enligt olika system sedan insamlingsarbetet påbörjades under 1950-talet och är ganska svåröverskådliga. Jag uppskattar att 6 000 objekt är en allt för låg siffra. Sammantaget är vi således en god bit över 25 000 föremål.

Björn O Svensson berättar att bildsamlingen uppgår till 7 500 foton som är digitaliserade och registrerade. Ytterligare ett hundratal står på tur. Föremålsfoton ingår naturligtvis inte i denna siffra.

Styrelsen omvaldes i sin helhet vilket betyder att Magnus Fast, Ingalill Nilsson, Jan Jönsson, Berit Karlsson, Agneta Enarsson, Liselotte Lundgren och Göran Tellhed fick förnyat fötroende fram till 2017. Kvarstår gör Inga-Britt Olsson, Eva Clarberg och Lars Martinsson som är valda fram till årsmötet 2016.