Begravningsseder har ändrats

Ser i bladet att 300 begravningsentreprenörer ska kongressa i Ronneby nästa månad.

Jag hinner knappt läsa nyheten förrän Sune Håkansson presenterar intressanta uppgifter kring våra begravningsseder. Tag del:

Så snabbt har begravningssederna ändrats

Det är inte många årtionden sedan jordbegravningarna var nära nog allenarådande. Numera är det annorlunda. För år 2015 gällde, för Ronneby pastorat, att endast 20 procent var jordbegravningar, 80 procent var kremeringar. Lika iögonfallande är att 43 procent valde att hamna i en minneslund. På sikt kan andelen i minneslund öka än mer. Har en av makarna fått en ”egen” gravplats, torde maken inte välja minneslunden.

Sune Håkansson