Ronnebys turistbyrå placerad på Öckerö

Detta är historien om hur den svårplacerade turistbyrån i Ronneby plötsligt hamnade på ön Öckerö utanför Göteborg. En historia med lyckligt slut men också en skildring av hur verkligheten kan te sig när stressade försäljare är i farten.

Ni bör vid det här laget känna till hur ofta turistbyråns placering i Ronneby har diskuterats. Mest prekärt och oroligt var det inför förra turistsäsongen. Då blev kostsamma broschyrer en längre tid liggande ouppackade på Kulturcentrum i Ronneby. Detta fick annonsörer att surna till och som ansåg att pengarna därmed var kastade i sjön.

Turistbyrå 4

När det därför för några veckor sedan ringde försäljare som ville sälja annonser till årets broschyr ställde företagarna motfrågor. Eftersom uppringaren sa sig representera Visit Ronneby blev genast frågan:

”Var kommer turistbyrån att vara placerad kommande säsong? Nu vill vi ha garantier för att broschyrerna verkligen kommer ut i tid.”

Försäljaren är anställd vid ett företag, som jag inte vill peka ut, i Skåne och lovade att kontrollera årets placering för turistbyrån i Ronneby samt återkomma.

Det gick en vecka, två veckor och på tredje veckan återkom försäljaren. Beskedet om turistbyrån blev följande:

”Turistbyrån kommer att vara placerad i stadshuset!”

Det är lätt att förstå att företagaren i Ronneby blev något chockad av beskedet.

Företagaren vände sig till mig och ställde frågan – ”kan detta verkligen stämma. Det är väl ingen lämplig plats för turistbyrån?”

Jag i min tur vände mig till den politiska makten som i detta fall blev Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande.

När han hämtat sig från överraskningen mumlade han:

”Det är något lurt. Det ska inte behöva ta tre veckor för att få veta var turistbyrån ska vara placerad även om den har diskuterats flitigt. Vi har ingen anställd inom kommunen som ringer för att sälja annonser och turistbyrån ska verkligen inte vara placerad i stadshuset, betonade Fredriksson som skulle återkomma.

Efter två dagar återkom kommunalrådet och var riktigt upprymd:

”Vi har löst mysteriet!”

Försäljaren hade lämnat felaktig information till företagaren i Ronneby. Hen hade också uppdrag att sälja annonser till Öckerö kommun på västkusten och hade helt enkelt blandat ihop de två kommunerna. Tur i oturen var det onekligen att företagaren i Ronneby var vaken, i annat fall hade annonser ägnade åt Ronnebys turister kanske hamnat i västkustbroschyren och vice versa.

Ännu så länge har inte beslutet ändrats att inrätta Ronnebys turistbyrå på biblioteket i sommar, men osvuret är bäst.